För ett riksomfattande välfärdsuppror

Den livsfarliga kombinationen av högerpolitik och marknadsstyrning håller på att sänka den vård, skola och omsorg som drivs i offentlig regi, medan de ”privata aktörerna” gynnas och skyddas. Dags för ett landsomfattande uppror! (Foto: Natalia Medina)

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Välfärdskrisen förvärras snabbt. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att öka i en tilltagande takt.

”Just nu sveper en besparingsvåg fram över landet. Kommun efter kommun skär ned på skolan”, larmar Lärarnas Riksförbund och under hösten har vården drabbats av de värsta nedskärningarna på länge. Och nästa år hotar ännu större nedskärningar. 
Men regeringen forsätter den nyliberala politiken och den strama budgetpolitiken. Behoven av offentliga satsningar för jobb, välfärd, bostäder och klimatomställning blir allt mer akuta. Nuvarande trender pekar mot att kommuner och regioner skulle behöva 43 miljarder kronor mer till år 2023 enbart för att klara dagens åtaganden och upprätthålla nuvarande personaltäthet. 
Regeringens påstådda satsningar är små droppar i havet. ”Skolan behöver 10 miljarder kronor, enligt beräkningar från Lärarförbundet. Regeringens ’satsning’ i budgeten landade på 100 miljoner kronor, vilket är en procent. Men det är värre än så. Två av tre rektorer tvingas redan nu att spara på personal och läromedel, enligt en ny omfattande skolledarenkät från Lärarförbundet”, skriver Lärarnas tidning.  

I regionerna växer sjuk- och hälsovårdens underskott i en dramatisk takt trots återkommande nedskärningar och skattehöjningar. I flera av de krisdrabbade regionerna, som exempelvis i Jämtland-Härjedalen och Västerbotten, genomförs nu de största nedskärningsprogrammen någonsin. 
I Region Stockholm har det M-ledda styrets extrema nyliberalism nu lett till att det i år har varslats över 1 000 tjänster på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge (läs mer här). 
Liknande nedskärningskrav som påtvingas Karolinska hotar även andra av landets universitetssjukhus. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har exempelvis beordrats att ”spara” över en halv miljard kronor nästa år – ungefär tre procent av den totala budgeten. 
Det betyder ytterligare personalneddragningar, färre vårdplatser och längre vårdköer. Vårdbehov och patientsäkerhet offras.

Underskotten ökar trots stora nedskärningar. Skälen är både att vården, liksom all annan välfärd, är underfinansierad och marknadskaosets stigande kostnader.
Den livsfarliga kombinationen av högerpolitik och marknadsstyrning håller på att sänka den vård, skola och omsorg som drivs i offentlig regi, medan de ”privata aktörerna” gynnas och skyddas.
”Det är hög tid för ett uppror mot den oetiska sjukvårdspolitik som nu drivs i Stockholm på hela landets bekostnad”, skriver Lars Klareskog, tidigare överläkare i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset, i Dagens Arena den 6 november.

Inte endast i Stockholm krävs ett uppror för att rädda vård och annan välfärd. Det krävs ett riksomfattande uppror för välfärden.
Fack, personaluppror, gräsrots­kampanjer, patient- och brukarorganisationer behöver gå samman i ett gemensamt riksomfattande uppror med protestdagar (som Hyresgästföreningen föreslår den 18 april, läs mer här) och strejker om så krävs för ett stopp på nedskärnings- och marknadspolitiken. 
Det krävs en omedelbar upprustning av skola, vård och omsorg i offentlig regi och utan vinstsyfte samt uppvärdering av personalens löner och villkor.

RS/Offensiv säger:
• Stoppa nedskärningarna. Inga vinster i välfärden – riv upp privatiseringarna. Sätt stopp för marknadspolitiken. 
• Omedelbar höjning av statsbidragen till kommuner och regioner. 200 000 nya välfärdsjobb.
• Fasta jobb och heltid till de som önskar. 6 timmars arbetsdag utan lönesänkning och sämre villkor. 
• Rör inte arbetsrätten. Nej till ny försämrad arbetslöshetsförsäkring och privatiserad arbetsförmedling. Höjda pensioner och ersättningsnivåer i socialförsäkringen.
• Ta tillbaka alla skattegåvor till rika och storbolag. Höj bolagsskatten och kapitalbeskattningen, återinför beskattning av arv, förmögenheter och stora fastigheter.
• För en snabb och jämlik klimat­omställning av hela samhället. Massiva offentliga satsningar på kollektivtrafik och nollhus.
• Demokratiska och kämpande fack. För ett nytt, stort arbetarparti.
• Behoven ska styra. Bankerna, storbolag och naturtillgångarna måste överföras i samhällets ägo och styras demokratiskt. För en demokratisk plan för hela samhällsekonomin som utgår från människors behov och säkrar en utveckling i samklang med naturen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!