Förbifarten gökunge som tränger ut kollektivtrafiken

2015-06-10 11:32:11
Tre fackklubbar inom Stockholms spårtrafik inbjuder till en demonstration till landstingets budgetfullmäktige den 16 juni under parollen ”kollektivtrafik för alla”. Skarp kritik riktas mot det slöseri med allmänna medel som bränns på vinsthungriga entreprenörer som MTR i tunnelbanan, Stockholmståg i pendeltågstrafiken och Arriva, Keolis och Nobina i busstrafiken, liksom på absurda konsultarvoden.

Det är på tiden med en hörbar kritik av vanstyret av Storstockholms lokaltrafik (SL) som brännmärker kollektivtrafikens privatisering. Detta förtjänar hundraprocentigt stöd, liksom kritiken mot SL:s astronomiska kostnader för inhyrda konsulter på 1,2 miljarder kronor per år, vilket betyder att två miljoner kronor spenderas på konsulter för var och en av SL:s 600 anställda som idag har degraderats till en roll som upphandlare.

Men fackklubbarnas bild av den väldiga privatiseringen av Storstockholms trafiksystem blir inte fullständig om man glömmer planerna på att bygga världens i särklass största och dyraste motorvägstunnel, Förbifart Stockholm.
Att detta projekt nu är på väg upp ur startgroparna samtidigt som Alliansen i Stockholms läns landsting drar i nödbromsen för kollektivtrafiken, med förslag om chockhöjda priser, utglesad buss- och pendeltågstrafik och neddragna investeringsplaner, är ingen tillfällighet. Trängselavgifterna som utlovades gå till kollektivtrafik och vägar ska nu uteslutande gå till motorvägsbyggen under 50 år framöver (ytterligare tio år jämfört med tidigare prognoser).
Med Förbifart Stockholm placeras en gökunge i Stockholmstrafiken som redan nu i Alliansens budgetförslag leder till en tjugoprocentig minskning av kollektivtrafikens utbyggnadsplaner. Chockhöjda biljettpriser blir en stadigt växande börda som blir särskilt tung för alla med låga inkomster.
Den 18 kilometer långa motorvägstunneln innebär ett oacceptabelt trafikval som utgår från en abnormt ökad tillväxt för biltrafiken jämfört med prognoserna för Stockholms tillväxt. Medan Stockholmsregionens invånare beräknas bli 25-30 procent fler till år 2030 bygger Stockholmsöverenskommelsen om tunga vägsatsningar som Förbifart Stockholm på att biltrafiken ökar uppåt tre gånger så mycket, med 77 procent.

Då fler tar bilen minskar resandet i kollektivtrafiken, konstaterar Trafikanalys: ”Trängseln i vägnätet beräknas vara fem gånger större i kölängd räknat, eftersom biltrafiken ökat betydligt snabbare (80 procent) än befolkningstillväxten (25 procent).”
Därmed trappas också oacceptabla miljöhot upp, dels mot tunnelns trafikanter och de boende i miljonprogramområdena vid tunnelnmynningarna som i Hjulsta, Akalla och Skärholmen i form av luftföroreningar och buller och dels mot klimatmålet på nollutsläpp av växthusgaser från trafiken år 2050 som kräver ett rakt motsatt trafikval, från motorvägar till kollektivtrafik för alla och regionala cykelvägnät.
Med utbyggnader som Citybanan, ny tunnelbana till Nacka, förlängda tunnelbanor, nya tvärbanor, en omläggning av gods­trafik till järnväg och gratis eller drastiskt minskade priser i kollektivtrafiken skulle bygget av Förbifart Stockholm göras helt onödigt, Essingeleden kunna avlastas och ett hållbart trafikval för Stockholms­regionen möjliggöras. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!