Förstatliga Saab och Volvo nu!

2009-02-18 15:06:57
De närmaste dagarna kan avgöra existensen för Saab Automobile och stora delar av svensk fordonsindustri. Jobben och välfärden är därmed hotade för tiotusentals anställda, långt utanför bilindu­strin. Fredrik Reinfeldt ljuger när han i SVT:s Agenda försökte ställa skattebetalarnas intressen mot en räddningsplan för Saab. Utan bilindu-strins jobb hotas skatteintäk- ter, välfärd och även tusentals offentliga jobb.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) uppmanar alla som jobbar inom bilin­dustrin och hela fackföreningsrörel­sen att omedelbart förbereda en mas- siv kamp för våra jobb. Vi måste krä­va att inga fler fabriker får läggas ned, att inga fler varsel får accepteras och att vi under krisen ska dela på jobben med kortad arbetstid och utbildning­ar m m utan lönesänkning.
Sveriges anställningsskydd har de senaste månaderna visat sig tillhöra Europas allra svagaste, Sveriges regering en av de mest passiva och Sveriges fackföreningar bland de allra me- sigaste.
Att som Olle Ludvigsson, IF Metalls representant i Volvo Lastvagnars bolagsstyrelse, inte ens reservera sig mot vårens aktieutdelning på fyra miljarder kronor, som skulle räcka till årslöner åt många fler än bolagets samtliga drygt 7 600 varslade i Sveri­ge, är ett häpnadsväckande exempel på en undfallenhet som vi inte längre har råd med.
Det är samtidigt sant att statliga nödlån eller garantier för undsättningslån från Europeiska investeringsbanken EIB i bästa fall kan ge ett andrum, i sämsta fall bara bli ett sätt att ge GM och Ford bättre betalt in­för en snar försäljning. Nödlån räcker inte som lösning.
Sveriges Ingenjörer och Unionen har varit på rätt spår när de till exempel föreslagit att Volvo och Saab slås ihop och att staten tar över ägandet.

De samtidiga hoten mot jobben, välfärden och klimatet är tre avgöran­de skäl för ett förstatligande av Saab och Volvo. Det är sant att det idag råder stor överkapacitet i produktionen av bilar som drivs på fossila bränslen.
Men som nya larmrapporter om skenande utsläpp av koldioxid visar krävs det idag en snabb klimatomställning av bland annat hela transportsektorn till en kraftigt utvecklad järnvägs- och busstrafik och en privatbilism baserad på elbilar eller elhy­brider etc.
Bara kapitalismens kortsiktiga vinstintressen hindrar idag bilindu­strins anställda från att bli en spjut-spets i en sådan omställning.

Med ett förstatligande som bygger på en demokratisk planering un­der kontroll av bilindustrins arbetare, tjänstemän och ingenjörer skulle svensk bilindustri snabbt kunna bli ett globalt föredöme.
Nu får det vara nog av reträtter. Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar alla fack att vägra godkänna en nedläggning av Saab Automobile och stora delar av bilindustrins underleve­rantörer eller en försäljning av Volvo Cars till kinesiska eller andra ägare med mycket osäkra framtidsutsikter.
I Örnsköldsvik (28 000 inv.) ­demonstrerade i helgen minst 5 000 personer man ur huse mot en stor nedskärning av sjukhuset.

En samling till massdemonstrationer för den hotade bilindustrin skulle kunna samla tiotusentals på orter som Trollhättan och Göteborg och därmed sätta regeringen under maxi­mal press.

Kaan Özsan, bilarbetare IAC
Syvan Ali Rezai, bilarbetare Lear
Murat Solmaz, sparkad bilarbetare Volvo PV
Kristofer Lundberg, ordförande RS Göteborg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!