Fortsatt svångrem om kommunerna

2012-06-09 14:58:35
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) blir kommunernas skatteintäkter för 2011 och 2012 något bättre än befarat, vilket kan mildra de värsta nedskärningarna. Samtidigt ökar dock behoven som kommunerna ska tillgodose, framförallt av äldreomsorg, dramatiskt. Några pengar i kommunerna för det finns inte.

För en kommun av Luleås storlek (75 000 invånare) innebär SKL:s prognos från april att kommunen får 25 miljoner kronor mer i skatteintäkter 2012 än tidigare beräknat. Utöver det har bl a nedskärningar­na i socialförsäkringarna inneburit att kommunerna får tillbaka ett engångsbelopp från det av kommun­sverige ägda försäkringsbolaget, på ungefär ett lika stort belopp.
Det innebär att nya dramatiska nedskärningar i kommunerna inte är aktuella just nu, men det kan snabbt ändras. I SKL:s analyser tror de att tillväxten kommer att ta fart under våren 2012, medan det istället ser ut som att krisen fördjupas. Det innebär att innan den slutgiltiga budgeten för 2013 tas i november kan läget ha försämrats kraftigt.
Oavsett detta är kommunernas ekonomi på sikt helt ohållbar. Det behövs massiva tillskott av resurser för att klara de ökade behoven, framförallt inom äldre- och handikappomsorg.

Trots att antalet personer över 65 år har ökat kraftigt sedan år 2000 har antalet platser i särskilt boende (vård & omsorgsboende/äldreboende) minskat med 24 300 till 94 000, eller med 21 procent. Äldreomsorgens kostnader per invånare över 65 år har minskat med 4,5 procent mellan 2000 och 2010. (Källa: Dagens Samhälle.)
Tio år av nedskärningar ­betyder att det inte går att dra ner mer utan svåra sociala konsekvenser. De som idag bor på särskilda boenden klarar sig inte hemma utan stora insatser, som blir ännu dyrare för kommunerna. Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre väntas öka från drygt 400 000 år 2010 till cirka 800 000 år 2030.
Redan idag ökar behoven snabbt. I Luleå kommuns budgetarbete har Socialnämnden begärt 105 miljoner kronor extra under en treårsperiod bara för att klara ökade behov. En ökning av budgeten med 8 procent på tre år!
Den S-ledda budgetberedningen föreslår att de får en ramökning på 24 miljoner kronor, vilket långt ifrån kommer att täcka behoven. Resultatet är försämrad service och ännu fler attacker på personalens villkor. Redan idag får två tredjede­lar av de äldre över 75 år stöd i vardagen av en anhörig eller bekant som de inte bor tillsammans med.

Samtidigt finns det pengar. Samhället är rikare än någonsin, men resurserna är extremt ojämlikt fördelade. Det visar om inte annat storbankernas sammanlagda vinster på 70 miljarder kronor 2011, tillräckligt för att betala 186 000 sjuksköterskor löner i ett år. Utan ett uppror för pengarna tillbaka till vård, skola och omsorg väntar en välfärdsslakt, oavsett krisens utveckling.
Det är dags för att fackförening­ar/personal, elever, brukare, anhöriga börjar samla motstånd mot nedskärningarna. Nätverket Välfärd utan vinst är en hoppfull start.

Jonas Brännberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!