Hammarkullen: Fler föreningslokaler – inte färre

2017-09-20 21:06:09
I söndags (den 10 september) samlades 22 personer som tillsammans representerande nio olika föreningar baserade i Hammarkullen samt en arbetsplats.

Mötet utgick från det behov som finns hos föreningslivet och de lokala handlarna. Mötet organiserades av Förortsrådet 424 Hammarkullen som samlar föreningar och arbetsplatser i ett gemensamt forum för att diskutera krav och mål.
Mötet präglades av den oro som föreningsaktiva känner över utvecklingen i området där behovet hos de lokala föreningarna körs över av politiker, stadsdelsförvaltning och kommunala bolag, vilket nu också påverkar de lokala handlarna.

Vid en tidigare träff mellan Somaliska Föreningen och Bostadsbolaget, dit även Rättvisepartiet Socialisterna bjudits in som observatör, meddelade Bostadsbolagets distriktschef Johan Wilck att de på sikt vill tömma förenings- och butikslokaler på Bredfjällsgatan för att ombilda till lägenheter.
Föreningar ska istället hänvisas till ett gemensamt aktivitetshus som får bokas från gång till gång, vilket upprör många föreningsaktiva. Dessa beslut är inte förankrade i området bland de många föreningar som i åratal har väntat på möjlighet till en egen lokal.

På söndagens möte togs beslut om en gemensam demonstration tisdagen den 19 september kl 18.00 på Hammarkulletorget med krav på fler lokaler och samlingsplatser – inte färre, samt att det kommande aktivitetshuset organiseras och styrs av föreningarna i området. Två veckor efter demonstrationen, den 4 oktober, ska beslutsfattarna bjudas in till ett möte.

Beslut som tas gällande området måste förankras bland boende, föreningar och arbetsplatser i en verkligt demokratisk process samt att beslut som tas ska leda till att öka trygghet och framtidstro i området.
Ur ett trygghetsperspektiv och föreningsperspektiv är det ingen bra idé att stänga förenings- och butikslokalerna på Bredfjällsgatan. Men även ur stadsbyggnadssynpunkt är det en dålig idé att tömma förenings- och butikslokaler som ligger i bottenplanen på hyresfastigheten och istället samla alla föreningar i ett särskilt hus.
Denna typ av beslut riskerar att utarma gatumiljön och skapa övergivna, tomma och otrygga platser för de boende när människor slutar att röra sig i området.

Det som borde göras på ställen som Hammarkullen är, som man annars gör i stadens centrala delar, att bilda stadsgator av de ensliga gångstråken genom att bygga hus längs med dem – hus med både bostäder och lokaler som kan användas av företag och föreningar. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!