Hamn varslar om strejk i alla hamnar – så kan du stödja strejken

av Per Olsson

Hamnarbetarna svarar arbetsgivarnas omfattande lockout med helt rätt medicin: fullskalig strejk i alla hamnar.

Idag, onsdag den 27 februari, svarade Hamnarbetarförbundet arbetsgivarnas massiva och provokativa lockout – fem månader lång– med att varsla om strejk i alla hamnar från den 6 mars.

”Hamnarbetarförbundet inte ser någon annan utväg än att vi nödgas varsla om total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar.

Med hänsyn till den särskilda situation som råder inom sjöfartsverksamhet med möjligheten till omdisponering av fartyg samt arbetsgivarnas dröjsmål med att informera sin personal om de egna stridsåtgärdernas praktiska konsekvenser, är Hamnarbetarförbundet nödsakat att förkorta varseltiden och stridsåtgärderna utlöser från den 6 mars 2019 kl. 00.00.

Alla arbetsuppgifter som är uttagna för arbetsnedläggelse inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde försättes samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra sådana arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Om arbetsgivare illojalt söker kringgå blockaden omfattar detta varsel blockad av allt arbete inom hela detta företags verksamhet”, skriver Hamnarbetarförbundet i ett pressmeddelande den 27 februari.

Regeringen å sin sida skriver på sin hemsida att ”Fredsplikten kan stärkas redan under sommaren” och hoppas att den nya antistrejklagstiftningen ska finnas på plats redan den 1 augusti i år.

Det är på begäran av Svenskt Näringsliv och ledningarna i samtliga tre fackliga centralorganisationer – LO, TCO och Saco – som regeringen skyndar på att ytterligare inskränka vad som finns kvar av konflikträtten. Den nya lagen öppnar också för så kallad avtalsshopping och gula fack. Udden är riktad mot alla stridbara fack. 

Det är naturligtvis ingen tillfällighet att detta sker samtidigt som Hamnarbetarförbundet genomför punktstrejker och övertidsblockader – och nu varslar om fullskalig strejk från och med den 6 mars – för den självklara rätten till eget kollektivavtal.

Efter att Hamnarbetarförbundet har sagt nej till medlarnas andra bud, som likt det första inte innebar att facket fick ett kollektivavtal utan ett begränsat ”andraavtal”, har arbetsgivarna trappat upp sin lockout. 

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnars nya varsel om lockout omfattar Hamnarbetarförbundets samtliga medlemmar i alla hamnar.  

Lockouten, som börjar gälla från den 6 mars fram till den 31 juli, tar sikte på hamnarbetarnas fridagar (lediga dagar enligt schema). Dessutom varslar arbetsgivarna om blockad mot övertidsarbete, nyanställning och inhyrning mot Hamnarbetarförbundets medlemmar. 

Lockout på fridagar innebär att stuveriföretagen gör löneavdrag trots att arbetarna jobbar full arbetstid. Lockouten syftar till att få medlemmar att lämna Hamnarbetarförbundet och tömma strejkkassan. 

Arbetsgivarnas upptrappning görs i vetskap om att den fem månader långa lockouten omedelbart följs av en antistrejklag, som de och facktopparna anser skulle olagligförklara Hamnarbetarförbundets pågående kamp. 

LO:s tidigare avtalssekreterare Erland Olausson, som på uppdrag av Svenskt Näringsliv och fackledningarna gjorde den utredning som ligger till grund för den nya lagen, säger till TCO:s tidning den 14 januari:

– I dagsläget finns inget som förbjuder Hamnarbetarförbundets agerande, men det är ett av de problem som den nya lagstiftningen parerar.

Det förakt han visar mot kampen visar att fackbyåraktins svek aldrig tycks få bottenkänning. 

Så fort lockoutvarslet hade lagts deklarerade Svenskt Näringsliv att ”ett enat näringsliv står bakom lockouten” samtidigt som man beklagade att ”det var flera månader till att lagen ändras”.

Nu gäller det att mobilisera maximalt stöd till Hamnarbetarförbundets kamp, som ytterst är en kamp för förenings- och förhandlingsrätten. Så kan du stödja hamnarbetarnas strejk:

• Skriv stöduttalanden från din fackklubb, arbetsplats eller annan organisation till mejladress kansli@hamn.nu.

• Stöd Hamnarbetarförbundets konfliktkassa: via bg 177-9750 eller swish 123 132 1959.

• Påverka opinionen, skriv insändare – hämta information och material på Hamn.nu.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!