Hur kan ett socialistiskt massparti byggas?

2007-03-21 13:46:38
I nuläget består Chavez nya parti (PSUV) och dess interimstyrelse endast av det upplösta MVR, Femte republik-rörelsen, ”Chavistas” största parti, och presidenttrogna inom armén.
Chavez och MVR gjorde dessutom en felkalyl när de utgick från att andra partier i regeringskoalitionen skulle upplösa sig själva och gå med i det nya partiet.
Såväl de partier som utgör högern inom koalitionen, till exempel Podemos och PPT, som Venezuelas kommunistparti (PCV) har av olika skäl beslutat sig för att inte gå med i Chavez nya parti, utan kvarstår tillsvidare som egna partier.
Kommunistpartiet tog sitt beslut på en kongress som hölls den 3-4 mars. Istället för ett nytt parti ansåg kommunistpartiet att man borde undersöka förutsättningar att bilda en ny bred patriotisk front.
Kommunistpartiets kongress antog även ett uttalande som i ytterst allmänna ordalag talade om att landet befann sig mitt i en revolutionär process och uppgiften var att ersätta den borgerliga staten med vad man kallade en ”revolutionär folkdemokrati” med målet att avskaffa kapitalismens utsugning och orättvisor.
Inget nämndes om hur det skulle vara möjligt och vilken klass som hade styrkan att leda den revolutionära utvecklingen till seger.
Behovet av att organisera en kamp för avskaffa kapitalismen är akut. Det visar inte minst den pågående kapitaliststrejk som två finansfamiljer, som tillsammans äger 80 procent av livsmedelsindustrin, organiserat mot regeringens försök att kontrollera priserna.
För att bryta kapitalisternas sabotage måste företag och finansiella tillgångar omedelbart förstatligas under arbetarnas kontroll och styre.
Ett nytt förenat socialistparti måste vara demokratiskt och förena många olika politiska riktningar.
En socialistisk politik är nödvändig om partiet ska kunna driva den revolutionära processen vidare mot kapitalismens avskaffande.
I dag är det nya partiet mest ett projekt som leds av delar ur Chavistas-rörelsen.
Om partiet kan bli ett redskap för massornas kamp kommer att avgöras de närmaste månaderna.
Karl Debbaut
Socialismo Revolucionario (CWI Venezuela)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!