Husby lär av Hovsjö och Fryshuset

2013-10-24 10:58:28

foto: AnnaMaria Berggren Ericsson
En del av de Husbybor som tog del av Hovsjös erfarenheter och går samman i ett lokalt stadsdelsråd.

Lärlingsjobb för ungdomar i samband med renoveringar av bostadshus och ombyggnad av en nedlagd skola till en ”hub” för aktiviteter som utbildning, ”bazaar” och boendeservice.

Det är bara ett par exempel på de satsningar som har gjorts av allmännyttiga Telge Hovsjö i Södertälje de senaste åren, vilket har givit civilsamhället i förorten en välbehövlig boost och vänt utvecklingen åt rätt håll vad gäller omflyttning, brottslighet och framtidstro.
Andra miljonprogramsförorter skulle kunna lära mycket av Hovsjös exempel och i förra veckan bjöds därför bolagets vd Patrik Derk in för att berätta om satsningarna för lokala aktivister i Husby, på ett möte anord-nat av Nätverket Järvas Framtid samt arbetsgruppen för ett stadsdelsråd.

Hovsjösatsningen började med att Telge Hovsjö 2007 avknoppades ur Telge Bostäder för att fokusera på stadsdelens sociala utveckling.
Derk berättar att han under sin första tid som vd försökte få kontakt med så många grupper som möjligt av de boende i området för att få ­reda på vad de önskade sig – såväl de ­äldre kvinnorna i den lokala kvinnoföre­ningen som de unga killar, en del av dem kriminella, som kom att bli delaktiga i skapandet av ett nytt gym.
Sedan 2008 drivs projektet ”Hov­sjösommar”, som handlar om att låta ungdomar sommarjobba med att rusta upp utemiljön i stadsdelen.
Nästa steg blev ”Hovsjöbyggarna”, ett lärlingsprogram där ungdomar från området utbildades till snickare och platsättare samtidigt som de deltog i renovering av bostäder. Projekten handlar enligt Derk om att skapa en uppåtgående spiral där man satsar på jobb, upprustning och stolthet över området i ett och samma ­paket.

Rättvisepartiet Socialisterna anser att det borde finnas utrymme för liknande projekt i Järva där ännu större renoveringsarbeten planeras. Samtidigt är det allra viktigaste helhetssynen, något Patrik Derk också ville poängtera.
Några få praktikplatser räcker ­inte, utan det krävs en vilja att verkligen förändra.
En ung mötesdeltagare påpekade också att byggnadsarbete är ett slitsamt och inte särskilt välbetalt jobb, och att det inte borde vara den enda typen av jobb som erbjuds förortens unga.
En annan intressant satsning man gjort i Hovsjö är att städbolaget som skötte trappstädning har sagts upp till förmån för att tio arbetslösa boende anställts som ”portvakter” på heltid.
Fördelarna är uppenbara: De tio boende som har fått arbete sköter inte bara städningen, utan har också ett bredare ansvar för sitt bostadsområde och rapporterar om något behöver åtgärdas.
Projekten handlar kort sagt om att se till och ta tillvara de sociala tillgångar som finns i stadsdelen istället för att se människorna där som problem.
Ett talande exempel på detta är att den unga kille som 2009 brände ner den gamla Hovsjöskolan nu har fått jobb hos Telge Hovsjö, där han renoverar badrum.
Avgörande är även att de boende verkligen känner att man har makt att påverka.
I Telge Hovsjö utgörs exempelvis en majoritet i styrelsen av boenderepresentanter, något som exempelvis Svenska Bostäder saknar.
Exemplet Hovsjö väcker frågor kring hur man skulle kunna få igen­om liknande satsningar i Järvaområ­det.

Efter oroligheterna i Husby i våras har lokala aktivister bland annat diskuterat behovet av ett allaktivitetshus där det kan skapas menings­full sysselsättning för Husbys frust­rerade ungdomar. En perfekt plats för detta vore den nedlagda Dalhags­skolans lokaler som idag står tomma. Bland annat inspireras man av det aktivitetscenter för jobb, utbildning och småföretagande – ”Hovsjö Hub” – som precis har öppnat i den nedlag­da Hovsjöskolan.
På denna punkt kunde vissa positiva besked presenteras – det har nämligen visat sig finnas intresse från Fryshuset att etablera en filial i Dalhagsskolan.
Mötets ordförande Arne Johansson påpekade att en sådan typ av verksamhet – med fokus på kompletterande vuxenutbildningar, ungdomsidrott samt lokaler för läxhjälp och andra ideella verksamheter – vore precis vad Husby behöver.

– Faktum är att inte bara Fryshuset utan även moderate ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson nu verkar vara med på noterna och en grupp tjänstemän i stadshuset har fått i uppdrag att försöka hitta en bra lösning för Dalhagskolan och Fryshuset, informerade Arne Johansson.
Detta är mycket hoppingivande nyheter!
Från nätverkets sida gäller det nu att inte släppa greppet och att bjuda in både Fryshuset och unga i Husby till ett öppet möte om vad som kan göras.

AnnaMaria Berggren Ericsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!