Järvas föreningar kräver att stängda fritidslokaler öppnas

”Bara på Svenska Bostäders tre gator i Husby står idag sex fina träfflokaler stängda och tomma som är byggda för hyresgästerna och betalas med våra hyror” (Foto: Arne Johansson).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Sveriges nya statsminister Magdalena Andersson lovade på S-kongressen att vända på varje sten för att bryta gängkriminaliteten och segregationen. Dessvärre hade hon inget nytt att komma med mer än att den som får ekonomiskt stöd ska vara beredd att lära sig svenska och arbeta ett visst antal timmar. ”För det är så vi gör i Sverige” tillade hon med en rasistisk underton, som om det inte vore allas högsta önskan att kunna jobba för en lön att leva på och att ge sina barn en trygg uppväxt och framtid.

Ytterst litet annat än svepande ord om att återta kontrollen över välfärden sades om makthavarnas eget ansvar för Sveriges skriande klassklyftor och systematiskt segregerande politik i alltifrån skolor och bostäder till socialförsäkringar, skatter, bidrag och avdrag. Men där både den blåbruna högeroppositionen och de partier som står bakom S-regeringen fallerar pågår idag en självorganisering bland de boende i stadsdelar som Järva bakom krav som på social upprustning.
När Husby som ett av de sista miljonprogramsområdena byggdes mellan 1972 och 1977 motiverade tidigare misstag höjda ambitioner. Som Marie Ärlemo vid KTH har påpekat i en jämförande kartläggning av Husby mellan 1977 och 2014 byggdes ”en hög grad av välfärdstjänster in, som daghem, skolor, ungdomsgårdar, lekplatser, idrottsplatser, hälsovård, teater, kulturhus och lokaler för föreningsliv”. 

Mycket av detta slogs dessvärre i spillror under den period av nedskärningar och privatiseringar som inleddes på 1990-talet. Och när kommunerna tvingades till nedskärningar var det först av allt den icke lagstadgade fritidssektorn som fick stryka på foten. 
”Mest uppenbart” var som Ärlemos studie visade ”minskningen av gemensamhetslokaler som, trots lokala önskemål om tillgång till en ökad mängd sådana rum, har minskat med två tredjedelar.” 
Till det ska läggas att ett stort antal fritidsledare, ”viktiga reservpappor och reservmammor” som husbybon Gunnar Johansson ofta påpekat, blev av med jobben.

Bara på Svenska Bostäders tre gator i Husby står idag sex fina träfflokaler stängda och tomma som är byggda för hyresgästerna och betalas med våra hyror. Det är lokaler som om de öppnades direkt skulle kunna användas till att stärka sammanhållningen bland grannarna och tryggheten på gårdarna.
Och likadant ser det ut i alla Järvas mycket trångbodda bostadsområden. I uppropet krävs även att den häromåret stängda ungdomsgården Reactor vid Kvarnbacka idrottsplats åter ska öppnas, gärna efter en renovering tillsammans med ungdomar i Husby.
”Vi begär nu att våra stängda gårds- och fritidslokaler ska öppnas och civilsamhället ges bättre möjligheter att mobilisera mot brottsligheten”, skriver ett tiotal föreningar i ett nytt upprop som riktar sig både till bostadsföretagen och de lokala politikerna.
När det gäller kravet på att åter göra den stängda ungdomsgården Reactor tillgänglig för meningsfulla fritidsaktiviteter och social gemenskap påpekar uppropet att det precis utanför den stängda ungdomsgården finns en fotbollsplan och en basketplan. ”Förutom det finns det lokaler för dans, kampsport, och gym. På nedre våning finns det biorum, DJ-bås, verkstad för konst med mera och en kafeteria. Varför inte öppna den igen efter en renovering i samarbete med de unga?”

Civilsamhället kräver nu med allt större skärpa att få bidra till den nödvändiga upprustningen.

Bakom uppropet står hittills Norra Järva Stadsdelsråd, Ort till ort, det nya Husbyrådet, LH Runstenen, LH Balla backen, Husby somaliska kulturförening, Eritreanska föreningen och Järva föräldraallians i Rinkeby. 
Även Vänsterpartiet i Kista har ställt sig bakom, liksom så klart Rättvisepartiet Socialisterna (RS) på Järva. Stark respons har även getts från en träff med några av Husbys nattvandrare, liksom från aktiva i Husby somaliska kvinnoförening och Somaliska föräldra- och modersmålsföreningen i Tensta.
När kraven först togs upp på ett öppet möte med Rinkeby Kista stadsdelsnämnd var flertalet kommentarer i stil med ”bra inspel” positiva från främst S, V, MP och C och inga direkt avvisande. 

Att öppna de stängda gårdslokalerna och därefter stötta civilsamhällets möjligheter att mötas och organiseras kostar mycket litet, särskilt i ljuset av att stadsdelen varje år återlämnar tiotals miljoner av beviljade medel till stadshuset.
Hur de svarar kommer för de föreningar som står bakom att bli ett viktigt test på viljan hos bostadsföretagen och de lokala politikerna att tillmötesgå de boende.
Mammornas imponerande ma­nifestation utanför riksdagen den 30 september och den ökade mobiliseringen till nattvandringar är bara ett par av de senaste tecknen på att civilsamhället nu med allt större skärpa kräver att få bidra till den nödvändiga upprustningen med egna förslag och insatser. Det akuta krisläget kräver enligt uppropet ”snabba och meningsfulla dialoger om de 34 krav som har väckts av mammornas manifestation och de 34 liknande krav som väcktes av Norra Järva Stadsdelsråd efter förra sommarens dödsskjutning i Husby.” 
”Det är”, som uppropet slår fast, ”uppenbart att en ensidig satsning på fler poliser, längre straff och övervakning inte löser nyrekryteringen till den gängkriminalitet som plågar våra områden och ökar den otrygghet som skapas i ett samhälle med underminerad och segregerad välfärd. Vägen till trygghet kräver på alla plan en helt annan politik för jämlika livsvillkor och social upprustning.”

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!