Krisartad situation inom psykiatrin

2015-01-21 13:44:50

foto: Shivenis, Flickr CC
Antalet psykiatriker kommer bli ännu färre i framtiden. Det kombinerat med ständiga nedskärningar förvärrar situationen för de med störst behov av en bra och trygg vård.

Den psykiatriska vården i Sverige är under all kritik. Socialstyrelsen beräknar att antalet psykiatriker kommer att minska med 30 procent till 2025. Det har fått flera psykologer att i en debattartikel föreslå att deras profession tar över en del av psykiatrikernas arbetsuppgifter.

År 1991 hade Sverige 150 vårdplatser per 100 000 invånare inom psykiatrin. Enligt hård kritik från OECD i juli 2014 är antalet slutenvårdssängar nere på 47 stycken per 100 000 invånare. Sverige är på fjärde plats från botten av länderna i Europa.
Medicinsk utveckling är en anledning till att platserna har minskat, men det är också rena nedskärningar, uppger Lena Flyckt, ordförande för Svenska psykiatriska föreningen, till Svenska Dagbladet (den 11 oktober 2014). Hon menar också att öppenvården till viss del har minskat behovet av sluten vård men att det riskerar att leda till en svängdörrsproblematik när patienter skrivs ut för tidigt.

Den förra regeringen har gjort vissa satsningar som inte har gett resultat. Bland annat har man haft som mål att minska antalet självmord, vilka istället har ökat. Det är nästan fem gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken.
Till läkartidningen har flera psykologer skrivit att då det finns en brist på psykiatriker bör psykologer kunna ta över vissa av deras arbetsuppgifter. Men att det skulle vara en lösning är svårt att se.
Den psykiatriska vården är otroligt utsatt. Dess patienter riskerar att vara än känsligare och ha än svårare att kräva sin rätt eller att protestera. En stor problematik inom psykvården är dessutom bristen på kontinuerlig kontakt med en eller få vårdgivare. En psykolog kan inte fullt ut ersätta en psykiatriker. En psykiatriker är en läkare med ytterligare utbildning. En psykolog har ingen läkarutbildning och skulle därför inte kunna koppla ihop en psykisk och en somatisk diagnos. Det finns situationer där fysiska åkommor ligger bakom psykiska besvär.
Psykvården är i behov av upprustning. Hur vården ska utformas måste beslutas av vårdpersonal och patientorganisationer gemensamt, det vill säga under demokratisk kontroll. Även om en patient får en sängplats på vårdinrättning ska denne inte behöva dela rum med andra patienter.
Min egen erfarenhet av att bli behandlad på sluten avdelning under tvångsvård på grund av ett maniskt skov i min bipolära sjukdom är att man befinner sig i en otroligt utsatt situation. Man är sjuk och samtidigt frihetsberövad. Att man i det skedet tvingas dela rum med en kanske ännu sjukare människa och som du känner ett behov av att hjälpa då personalen inte räcker till kan vara förödande. I mitt fall tog det sju år av att inte bli tagen på allvar tills jag hade turen att träffa rätt person som drog rätt slutsatser.
Idag härjar privata aktörer inom sjukvården. Företag som Vardaga (tidigare Carema) driver öppenvårdsmottagningar inom psykiatrin. Dessa företag har såklart helt andra motiv än patienthälsan. Rättvisepartiet Socialisterna kräver ett stopp på vinster och privata företag inom välfärdssektorn. Endast behoven ska styra, inte vinsthunger.

Vårdköerna är långa och det är inte bara orimligt utan dessutom ovärdigt att en person ska behöva vänta på en första läkarkontakt i flera månader. Särskilt inte om man lider av suicidala tankar. Att det fortfarande råder ett tabu runt psykiska sjukdomar innebär även det problem för den sjuke. Att nedskärningar då skapar personalbrist och ständiga omorganiseringar kan leda till att patienter lämnar vården.
Tabut gör det också svårare att prata om situationen inom den psykiatriska vården. Få vill tala om sina erfarenheter av en sluten vårdmottagning. Det är också viktig att ta psykiska sjukdomar på allvar och motverka tabun för att få fler att våga tala ut om sina erfarenheter och våga delta i den vårdkamp som behövs för mer resurser.
Verkligheten är att den vinsthungriga kapitalismen kostar liv och inga fler människor ska behöva dö på grund av nedskärningar och de privata vårdbolagens vinstjakt. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!