Kvinnor utgör 70 procent av världens fattiga

2010-10-13 15:37:45
Den globala ekonomi­ska krisen förstärker redan existerande o­rättvisor mot kvinnor, särskilt hårt har den slagit mot unga kvinnor i utvecklingsländerna.

Kvinnor utgör idag cirka 70 procent av världens fattiga och äger endast 1 procent av världens rikedomar. Kvinnor har också sämre villkor än män vad gäller läskunnighet, utbildning, anställningsmöjligheter, politisk representation med mera.
Miljontals kvinnor runt om i världen blir varje dag slagna och utnyttja­de. Minst en tredjedel av alla världens kvinnor har någon gång under sin livstid blivit utsatta för våld av en man, våldtäkt etc. Könsrelaterat våld dödar och invalidiserar lika många kvinnor i åldrarna 15-44 år som cancer. I väpnade konflikter används våld mot kvinnor alltmer som ett vapen. I Kongo till exempel, rapporterar läka­re om samband mellan antalet våldtäkter och mängden Coltan (ett ämne som används i mobiltelefoner) i olika områden som gruvbolag med hjälp av väpnade styrkor strider om.

ILO:s nyligen utgivna rapport om ungdomsarbetslöshet visar att unga kvinnor har det fortsatt svårare att få jobb än sina manliga motparter och sen krisens början har deras chanser till anställning sjunkit kraftigt.
Krisen har slagit hårt mot tillverkningsindustrin, vilket har drabbat arbetare i textil- och annan exportind- ustri, som främst utgörs av kvinnor.
I somras strejkade och protesterade textilarbetare i Bangladesh mot sina fruktansvärda arbetsvillkor. Av landets 2-3 miljoner textilarbetare är en övervägande del kvinnor. De tillverkar kläder till stora företag som Wal-Mart och H&M. Wal-Mart betalar i genomsnitt ett pund om dagen till arbetarna i sina fabriker i Bangladesh, som till största delen är kvinnor med barn som arbetar långa dagar. Denna lön motsvarar endast 25 procent av de grundläggande levnadskostnaderna för en genomsnittlig mamma i landet. Bland kvinnorna i textilindustrin i Bangladesh finns ett känt ordspråk: ”Om du har tur blir du prostituerad, men om du har otur blir du textilarbetare”. Kvinnliga arbetare drabbas inte bara av superexploatering, horribla villkor, fattigdom och låga löner utan även av sexuella trakasserier.
I september protesterade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i Pakistan mot avskedanden och sexuella övergrepp och trakasserier. Det var ett modigt steg av sköterskorna att offentligt tala om sexuellt utnyttjande och trakasserier från myndighe­ternas sida. Vanligen tolererar arbe- tande kvinnor dessa övergrepp och trakasserier på grund av rädslan att förlora sina jobb. Att arbetarkvinnor i småstäder och på landsbygden har börjat komma ut och höja sina röster är ett välkommet tecken för arbetare och kvinnorättsorganisationer.

I alla delar av världen, oavsett reli-gion eller om man lever i ett fattigt eller rikt land, finns förtryck och diskriminering av kvinnor.
I till exempel USA har kvinnor svårare att betala för sin sjukvård och medicin än män och mer än en av sju kvinnor saknar sjukförsäkring. Den huvudsakliga orsaken till detta är att försäkringen ofta är knuten till heltidsjobb medan bara 52 procent av kvinnorna, jämfört med 73 procent av männen har heltidsarbete (Government accountability office 2010). Fler än två kvinnor dör varje dag i USA i samband med förlossning enligt en undersökning från Amnesty tidigare i år. USA leder mödradödlig- hetens bottenliga bland industrialiserade länder och hamnar på fyrtionde plats globalt. Att dö i barnsäng är fem gånger så vanligt i USA i jämförelse med exempelvis Grekland. Hälften av dödsfallen skulle kunna undvikas ge­nom satsningar på mödrahälsovård.

Den ekonomiska krisen och dess efterverkningar är nu det huvudsakli­ga hotet mot kvinnors rättigheter på arbetsplatserna och i hela samhället. Krisen har visat att det inte är möjligt för kvinnor att åstadkomma ­jämlikhet genom en långsam reformprocess.
Kapitalismen är ett system med organiska kriser och kapitalisterna kommer alltid att försöka öka sina vinster på arbetarklassens bekostnad.
När ekonomiska attacker äger rum tenderar kvinnor att drabbas extra hårt, till exempel de enorma nedskärningar i offentlig sektor som nu hotar.
Kamprörelser mot krisens effekter som nu börjar växa fram i Europa och övriga världen måste också käm­pa för jämlikhet och kvinnor måste delta i denna strid. Våra rättigheter attackeras från alla håll och nu är det dags att höja våra röster – upp till kvinnokamp!
Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!