Läkarstudenter manar till studentstrejk mot vårdnedskärningarna

2013-02-02 01:24:42


Läkarstudenten Sten Axelson Fisk talar på en demonstration i Skåne.

Den ansträngda situationen inom vården i Skåne har nu fått 25 läkarstudenter vid Lunds universitet att kräva att Medicinska Föreningen utlyser en studentstrejk mot nedskärningarna. Offensiv ringde upp Sten Axelson Fisk som läser termin 6 på läkarprogrammet och är aktiv in­om Rättvisepartiet Socialisterna och Socialistiska Läkare:

­– Vi som har skrivit under förenas av att vi är oroade av hur vår ­utbildning påverkas när arbetstempot på sjukhusen i framförallt Malmö och Lund trappas upp på grund av nedskärningarna. Många av oss ser det ­också som ett sätt att visa solidaritet med vårdarbetare som tänjer sig för att undvika att politikers ansvarslöshet går ut över patienter.
Sten Axelson Fisk förklarar att undertecknarnas politiska sympatier är väldigt olika och att kåren, Medicinska Föreningen (MF), som artikeln vänder sig till har reagerat på ett ganska väntat sätt. Repliken som styrelsen för MF publice­rade handlade främst om vikten av att värna en god dialog med sjukhusledning, politiker och Medicinska Fakultetens ledning. Sten Axelson Fisk låter sig inte övertygas av de argumenten.
– Visst är det rimligt att först framföra krav innan en vidtar en såpass drastisk åtgärd som en strejk ändå skulle vara för kåren, problemet är att företrädare för Medicinska Fakulteten länge har försökt övertyga politiker om konsekvenserna av vissa av de omorganisationer och nedskärningar som utgör bakgrunden till strejken.
Att lärare skulle vara kritiska mot strejken tror han inte heller på, tvärtom tror Sten Axelson Fisk att alla de lärare som också är verksamma som läkare på sjukhuset skulle glädjas ifall studenterna visar att de inser allvaret i dagens situation.

Redan nu tycker Sten Axelson Fisk att kravet om en strejk har fyllt en viktig funktion:
– Representanter från såväl sjukhusledning som regionstyrelsen har kontaktat kåren för att diskutera hur kåren ser på situationen inom regionen. Det visar hur rädda de är för den prestigeförlust som en strejk skulle innebära.
För Sten Axelson Fisk, som socia­list, är det också glädjande att se att fler studenter har börjat prata om vårdpolitik.
 – Just vårdpolitiken är ett väldigt bra ämne att utgå från när en för fram socialistiska idéer. Det är helt uppenbart för alla att pengar finns i Skåne, det är bara att titta på de ­stora summor som läggs på att bygga helt onödiga shoppingcentra. Frågan om varifrån pengarna som behövs inom vården ska komma är inget vi diskuterar i debattartikeln, men självklart påpekar jag gärna att resursbristen beror på en nyliberal politik som i decennier har överfört kapital från det offentliga till det privata.

Huruvida strejken kommer att bli av beslutas av Medicinska Före­ningens Fullmäktige den 19 ­februari. Innan dess hoppas Sten Axelson Fisk att en öppen debatt mellan strejkens förespråkare och motståndare kommer att hållas. Han menar att ­nyckeln för att få igenom strejken är att belysa hur allvarligt det står till inom vården i Skåne och förklara att den nuvaran­de vårdpolitiken äventyrar vår framtida möjlighet att omsätta våra medicinska kunskaper i bättre hälsa för patienter.
– Förhoppningsvis kan diskussionen vidgas till att handla om hur långt en läkares ansvarsområde sträcker sig. Jag ser det inte som att jag kommer kunna lämna läkarrollen och plikten att verka för god hälsa så snart jag går utanför sjukhusets klinik. Med den kunskap vi har följer ett ansvar att protestera och informera allmänheten när makthavare riskerar folkhälsan genom en ansvarslös vårdpolitik, avslutar Sten Axelson Fisk.

Anna Löfgren

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!