Landsomfattade protestdag 6 juni

2013-03-13 14:51:17
En ny stor rörelse växer fram mot den rasistiska flyktingpolitiken och satsar på en landsomfattande protestdag den 6 juni.
I Göteborg samlades i förra veckan, på initiativ av Asylrörelsen, 35 representanter från totalt 17 organisationer för att dra upp riktlinjer och sex arbetsgrupper tillsattes.


Det fortsatta kampanjarbetet kommer att byggas upp med demonstrationer, debatter, stormöten och aktioner för att sätta den landsomfattande protestdagen den 6 juni på dagordningen. Även brandkårsutryckningar mot REVA planeras.
– REVA har provocerat fram en motreaktion, men är bara en av de frågor som rörelsen måste rikta kritik mot. Även om vi lyckas stoppa REVA måste kampen för asylrätten fortsätta, sa Kristofer Lundberg.
– Vi måste stå upp för asyl och solidaritet och resa flera krav som kampen mot REVA, mot tvångs- och massutvisningar, mot förvaren, för gömdas rätt till vård och skola, rätten till jobb och bostad, menade Karim Nouri från Iranska flyktingars riksorganisation.
– Vi måste gå samman mot regeringens upptrappade attacker på asylsökande, sa Mohammed ­Lakasi från Asylcentrum som organiserade demonstrationen mot REVA den 2 mars, med 800 deltagare.

Amer Mohammed Ali