Luleå-sossar: ”Schhh! Hemligt!”

2018-04-25 11:23:50

foto: Snowgarden AB
Lenita Ericsson (S).

När Luleå kommunfullmäktige diskuterade revisionsberättelsen för 2017 beslutade Socialdemokraterna och Moderaterna att det är okej för kommunalråd och nämndsordförande att hemlighålla information för de som är ansvariga för verksamheten.

Frågan gällde ett misstänkt korruptionsärende inom Stadsbyggnadsnämnden, som nämndens ordförande Lenita Ericsson och kommunalrådet Yvonne Stålnacke hade fått kännedom om i november 2014. Händelsen polisanmäldes, men Tekniska nämnden (nuvarande Stadsbyggnadsnämnden), som var ansvarig, och kommunstyrelsen, som har uppsiktsplikt över verksamheten, informerades aldrig.
I två och ett halvt år undanhölls informationen, med resultatet att inget gjordes för att undersöka vad som hade gått fel eller vad som kan göras för att undvika korruption i framtiden. 

Med anledning av detta ansåg fyra av nio revisorer att Yvonne Stålnacke och Lenita Ericsson inte kunde beviljas ansvarsfrihet eftersom de gjort sig skyldiga till ”obehörigt beslutsfattande” som hade lett till bristande ledning, uppföljning och kontroll. De övriga fem revisorerna, däribland ordförande utsedd av Socialdemokraterna och vice ordföranden utsedd av Moderaterna, nämnde inte ens hanteringen av korruptionsärendet i sin revisionsrapport.
På kommunfullmäktigemötet yrkade Rättvisepartiet Socialisterna, Miljöpartiet och Centerpartiet att ansvarsfrihet inte skulle ges.