Mörka moln över Göteborgs förorter

2012-05-06 00:08:09
Krismolnen sprider sig över flera stadsdelar i Göteborg – det är inte bara skolorna, som under en tid har fått motta stor kritik från såväl Skolinspektionen som lärare, föräldrar, fackförbund och elever. Nu ska stadsdelsnämnden i Östra Göteborg besluta om nedskärningar på 40 miljoner kronor.

Redan innan beslutet har fattats stormar kritiken fram från anställ­da inom socialtjänsten.
I en artikel i Göteborgs-Posten den 27 april vittnar flera ­anställda om en repressiv kultur och förtro­endet för ledningen är kört i botten. Man har svårt att se hur verksamheten ska kunna fungera efter nedskärningar på 20,6 miljoner kronor. Summan motsvarar 21 tjänster och personalen ser enorma faror med att erfarna gruppchefer med ansvar för bland annat beslut om omhändertaganden och boendeplaceringar tvingas gå.

En grupp som är i farozonen är skolcoacherna; klubbas nedskär­ningarna igenom försvinner tre av sex coacher.
Skolinspektionen har riktat kraftig kritik mot stadsdelen och konstaterar att 40 procent av eleverna lämnar grundskolan utan ­gymnasiebehörighet.
”Det är de svagaste som förlorar”, säger en socialtjänstanställd till Göteborgs-Posten.
Även de äldre knuffas ­närmare ättestupan då förslaget även innehåller nedskärningar på 19,7 miljoner på äldreomsorgen, med resultatet att bland annat korttidsplatser och äldreboendeplatser försvinner. Man riktar också ett hårt slag mot en redan pressad personal och föreslår anställ­ningsstopp trots behov av ­större personalstyrka.
Ett annat resultat av utsattheten i Kortedala och Bergsjön är att stadsdelen toppar listan över andelen tunga missbrukare i Göteborg – hela 14 procent bor i Öster och enligt Brukarföreningen i Göteborg är det många barn som drabbas.

Det var inte länge sedan krigsrubriker basunerade ut bilder på brinnande bilvrak och polisbussar i andra göteborgsförorter: Backa, Biskop och Frölunda.
Om inte utvecklingen byter riktning i Kortedala och Bergsjön finns risken att vi kommer att få se liknande rubriker, fast med foton på Rymdtorget eller Kortedala torg. Och precis som i Biskopsgården skulle lågorna stiga, inte från förstörd egendom, utan i första hand från ungas ilska och frustration över sin livssituation som präglas av årtionden av nedskärningar med nedgångna fritidsgårdar, större skolklasser, ­arbetslöshet och bostadsbrist.
Om inte något görs gror hatet mot ett samhälle som vänt en ryggen, ett samhälle där rika blir rikare och fattiga fattigare, där det är ”de svagaste som förlorar”, som en anställd på socialtjänsten uppgivet konstaterar.
Rättvisepartiet Socialisterna står för en annan utveckling – en utveckling där vi tillsammans organiserar oss mot politiker och tjänstemän, och deras attacker på det som en gång var vår gemensamma välfärd.
I Göteborg finns flera kampex­empel – Pantrarna i Biskopsgården som har utmanat politikerna och gått längre än att ta strid för en fritidsgård genom att organisera ungdomar.
I Angered har uppslutningen kring protesterna mot skolnedskärningarna och fritidsverksamheten varit så gott som total. Öst­ra Göteborg behöver nu se liknande initiativ.

För att råda bot på trångboddhet och hemlöshet måste fler billiga hyresrätter byggas.
De privata bostads- och förvaltningsbolag som inte sköter sig måste sättas under tvångsförvaltning, med målet att återkommunalisera bostadsbolagen och bygga upp en allmännytta som finns till för de boendes skull – under demokratisk kontroll.
Massiva satsningar på skola, fritidsverksamhet, offentlig sektor, bostäder och jobb åt alla, krävs för att ta tillbaka det som under decennier har stulits ifrån oss.
I den här kampen behövs alla boende i förorterna, med uppslutning från föreningslivet, föräldra­grupper på skolorna, hyresgästföreningarna och inte minst fackföreningar.

Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!