Nära 200 miljoner arbetslösa i världen

2013-01-28 14:54:21
I slutet av 2012 hade antalet arbetslösa i världen ökat till drygt 197 miljoner människor ( 5,9 procent), vilket är 4,2 miljoner fler än året innan. 74 miljoner av världens unga mellan 15 och 24 år är utan arbete (12,6 procent). Det framgår av ILO:s nya årsrapport.

Enligt ILO (FN:s arbetslivsorgani­sation) kommer antalet arbetslösa i världen att stiga till över 200 ­miljoner i år och 2017 kommer 210 miljoner människor att vara utan jobb. Och allt fler arbetslösa har varit utan jobb i mer än ett år eller längre. Inom EU är det nästan varannan arbetslös.
Sedan den globala kapitalistiska krisen inleddes sommaren 2007 har antalet arbetslösa blivit 28 miljoner fler. Dessutom har 39 miljoner gett upp och lämnat arbetsmarknaden sedan 2007.
Per Olsson