Nej till slöjförbud!

2006-03-27 19:54:00
I en demokrati är yttrande-, åsikts- och religionsfrihet en självklarhet. Ingen ska kunna tvinga någon annan att ansluta sig till en politisk eller religiös riktning. Ingen ska heller kunna tvinga någon att överge en politisk åskådning – eller religiös. Religionen ska vara en privatsak.

Var och en ska ha rätt att ge uttryck för sin religiösa uppfattning, till exempel genom att bära det kristna korset – eller bära muslimsk sjal. I dessa fall är det upp till den enskilde att själv bestämma om och hur han/hon vill ge uttryck för sin tro. För många muslimer handlar slöjan främst om en religiös handling.

Men för många är slöjan även ett sätt att visa en kulturell tillhörighet. Vi anser att det är att bryta mot yttrande- och religionsfriheten då en ung flicka på Minervaskolan förbjuds att bära slöja. Det är lika fel som att tvinga någon att bära slöja. Vi anser att förbudet mot att bära slöja går emot skolans intentioner att motverka diskriminering.

Många av muslimerna i Sverige har flytt från politiskt och religiöst förtryck. Vi anser att muslimer ska mötas av tolerans och respekt. Och att de, precis som alla andra, ska kunna åtnjuta den religions- och yttrandefrihet som borde vara en självklarhet i Sverige.

Patrik Brännberg
ersättare i För- och grundskolenämnden
Ingrid Eriksson
Jan Hägglund
ledamöter i fullmäktige
Rättvisepartiet Socialisterna