Ny lag – ett slag i luften

2007-06-13 11:11:46

foto: Elin Gauffin
Den 6 juni demonstrerade omkring 500 personer mot hur uselt rättssystemet fungerar ifråga om våldtäkter, med särskild adress till Stureplansdomen.

I april 2005 trädde den nya sexualbrottslagstiftningen i kraft. Målet med denna var att fler övergrepp skulle klassas som våldtäkt, till exempel krävs inte att våld ska ha använts i övergrepp på barn för att det ska vara en våldtäkt. Men en rad domar har visat att den effekten uteblivit. Domare och nämndemän dömer efter egen praxis och struntar i lagen.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter är ett barn en människa som inte fyllt 18 år. Allt sex mellan en vuxen och ett barn är förbjudet.
Barn står i en beroendeställning till vuxna, saknar erfarenhet och mognad. För barn under 15 år kan aldrig samtycke ges. Speciellt när åldersskillnad är betydande ska domstolen se allvarligt på brott. Enda undantaget som gjordes i lagen var när två jämnåriga ungdomar har en sexuell relation. Trots detta, kommer dom efter dom där lagen inte följs.
Fortfarande dominerar synsättet att våld måste ha använts av den vuxne förövaren. Både tingsrätt och hovrätt dömde den 25-åriga familjefadern som haft sex med en trettonårig flicka som var kär i honom till sexuellt utnyttjande istället för våldtäkt, som Riksåklagaren yrkat. Han övertalade henne att gå med på samlag genom att hota med att gå till sin fru. Flickan tvekade men sa till slut ja. ”Överens” menar domstolen. Detta strider helt mot lagen.

ETT ANNAT FALL var en 24-åring som utnyttjade den kraftigt berusade 14-åriga dottern till en kvinna han hade ett förhållande med. Flickan var för trött och berusad för att kunna försvara sig men sa nej, flera gånger. Högsta domstolen (HD) menar att mannen kunde ha missat det eftersom han också var berusad. Sexuellt utnyttjande. De höga justitieråden i HD hade empati för männen, kunde sätta sig in i våldtäktsmannens situation, värre med barnen.
Justitieråden förstår sig inte på den nya lagen och de tycker inte om den. I domslutet skriver de att de vill kunna använda begreppen ”frivillighet” och ”samtycke” (som lagen förbjuder). Det bjuder dem emot att döma den som haft samlag med en trettonåring eller en berusad fjortonåring utan att behöva använda hot eller våld för att begå ett brott som kallas våldtäkt och innebär två års fängelse.

VUXNA FÅR INTE utsätta barn för sin vuxna sexualitet. HD använde den undantagsregel lagen medger när två tonåringar har sex.
Anmälda våldtäkter ökade i Stockholm med 65 procent första kvartalet 2006, jämfört med 54 procent i hela riket. Mer än hälften av ökningen kan förklaras med den lagändring som trädde i kraft våren 2005. Den innebar att fler sexövergrepp räknas som våldtäkt.
– Sedan dess [våren 2005] har anmälningsbenägenheten ökat i alla kategorier av våldtäkt, säger Lotta Nilsson, utredare på Brå med våld inom familjen som specialområde (Svenska Dagbladet 12 april 2006).
På relativt nyöppnade Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset blir man förvånad över den kraftiga ökningen. I Stockholm anmäldes mellan januari och mars 242 fall av våldtäkt eller grov våldtäkt, en ökning med 65 procent.
– Vi har haft 280 fall sedan vi öppnade i oktober förra året och uppmanar alla kvinnor att göra en anmälan, säger Lotte Hellström, överläkare.
Hon konstaterar att trots ökningen anmäls fortfarande bara var tionde våldtäkt och en tredjedel av dessa våldtäkter sker inom en relation, vilket gör det extra svårt att anmäla mannen. Hon hoppas att kvinnor som ser hur media skriver om våldtäkter blir stärkta och känner igen sina egna upplevelser av övergrepp och vågar anmäla.

I STUREPLANSDOMEN, som fått stor uppmärksamhet nyligen, blev två män friade från anklagelsen grov våldtäkt. Detta trots att kvinnan utsatts för mycket grovt våld mot ansikte, huvud, armar, ben, överkropp, underliv och ändtarm. Rätten slår fast att hon tvingats till samlag och handling som kan jämföras med samlag. Kvinnan blödde och föll ihop av smärta, örfilades och drogs så hårt i håret att blödningar uppstod.
Domstolen hänvisar till speciella omständigheter, att kvinnan var berusad, att hon kände männen och att hon tidigare haft våldsamt sex med dem. Inget av detta ska spela någon som helst roll. Enligt lagen är vi fria att bestämma över våra kroppar och vår sexualitet i varje enskild situation. Tingsrätten menar att det är ställt utom allt rimligt tvivel att den utsatta kvinnan deltog frivilligt, trots 46 skador på kroppen.

I EN FÖR KVINNAN mycket förnedrande rättegång berättade hon att männen varit mycket aggressiva och hetsat varandra till våldtäkterna. Dagen efter skickade de sms till varandra där de kallade kvinnan för sin gänghora och lovade varandra att inte berätta om hennes förnedring.
Männen säger sig inte ha uppfattat att hon inte ville ha sex.
I misshandelsfall finns en gräns för hur mycket våld man kan tänkas samtycka till. Det finns inte i sexualbrottsmål.
Kvinnan tvingades berätta om alla sina tidigare sexpartners i rättssalen, männen behövde inte genomgå samma självutlämnande procedur. De friades för att uppsåt ej var bevisat.
Kvinnor som en gång gått med på våldsamt sex blir rättslösa, det konstaterar Jämo Claes Borgström. Hur ska man veta att hon inte velat den här gången också? (Ja, som att få en fjärrkontroll upptryckt i ändtarmen som Stureplansmännen gjorde på kvinnan.)
Det är ju som att säga att en kvinna som en gång haft sex inte kan bli våldtagen…
Allt fler ställer nu krav på ett införande av Samtycke som princip. det skulle innebära att en kvinna aktivt ska ha sagt ja till sex, inte enbart nej till våldtäkt. Man skulle fråga de åtalade förövarna hur de försäkrat sig om kvinnans samtycke, i Stureplansfallet att kvinnan verkligen ville bli dragen i håret tills det blödde, bli örfilad och märkt med ordet ”sex” på skinkan.

FLERA DEMONSTRATIONER och manifestationer med anledning av domen har genomförts, och inte minst en intensiv debatt på nätet, där också männens namn och foton cirkulerar, något som ju visar hur långt bort från verklig rättvisa domen är.
När lagen skärptes för två år sedan blev det förbjudet att våldta någon i hjälplöst tillstånd, på grund av t ex alkohol, men kvinnans berusning vänds istället till hennes nackdel.
Det är Moment 22: Om du är hjälplös är du för full att vittna. Ett exempel på det är Tumba-fallet, där kvinnan var hjälplös och rätten helt gick på männens berättelser.
I Husby i maj 2006 vaknade en berusad 26-åring av att tre män höll på att penetrera henne. Hon klarade inte av att göra tillräckligt motstånd, men Tingsrätten säger att det inte är klart att männen förstod att hon var i hjälplöst tillstånd. Männen friades helt.

KÖN, GENUS, MAKT och sexualitet, lag och praxis speglar det samhälle där kvinnor fortfarande existerar i två kategorier, madonnor och horor.
Män, å andra sidan, är enligt lagen helt oförmögna att uppfatta kvinnors signaler om vare sig ja eller nej till sex, samt oförmögna att kontrollera sina sexuella impulser.
Obligatorisk utbildning av domare och nämndemän, ett införande av samtycke som princip, diskussion om en gräns för hur mycket våld som kan anses vara frivilligt i sexualbrottsmål, hjälp och stöd till våldtagna kvinnor genom hela den rättsliga processen och efteråt, obligatorisk vård i kombination med fängelse för dömda förövare, är några väl behövliga krav.
Åsa Westerlund Karlsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!