Ökad dyrtid ger fler hemlösa och vräkta

Många som vräks har obetalda hyresskulder. Med kraftigt höjda hyror kommer fler att få problem med att klara hyran (Foto: Krister Vikström / Kronofogden).

av Sigbritt Herbert // Artikel i Offensiv

Sveriges stadsmissioner kom nyligen ut med en rapport om hemlöshet som visar att allt fler riskerar att hamna i hemlöshet och att det är svårare att få stöd.

Rapporten talar om två sorters hemlöshet, social och strukturell. Vid social hemlöshet finns det bakomliggande faktorer som missbruk eller social ohälsa. De som tillhör den kategorin ska få hjälp av socialtjänsten i kommunen. Det gäller inte vid strukturell hemlöshet. Den beror på bostadsbrist, alltför dyr hyra, arbetslöshet som innebär sämre ekonomi, med mera. Den som förlorar jobbet har många gånger inte råd att betala hyran.
Antalet vräkningar har på senaste tid ökat, även när barn är inblandade. I Skåne vräktes under 2021 drygt 100 barn, i Västra Götaland ca 50 och i Stockholms län färre än i Skåne, men även där var det barn som vräktes. Stockholms stadsmission fruktar att än fler barnfamiljer kommer att vräkas när priserna stiger på mat och andra livsnödvändigheter som kläder eller hygienartiklar. Många som vräks har obetalda hyresskulder. Med kraftigt höjda hyror kommer fler att få problem med att klara hyran.

Den förra regeringen antog i somras en nationell hemlöshetsstrategi som den nuvarande regeringen har tagit över. Man säger att man vill minska antalet hemlösa vuxna och barn samt vidta åtgärder för att hindra att människor hamnar i hemlöshet.
Man konstaterar att det behövs dryga 180 000 bostäder. Boverket säger att det behövs 63 400 årligen fram till 2030. Boverket visar också att 56 000 hushåll är trångbodda och skulle behöva en större lägenhet. Deras ekonomi är dock sådan att de inte har råd med det. Problemet förvärras av att antalet hyresrätter har minskat.

Sveriges stadsmissioner har granskat tio kommuner och deras arbete mot hemlöshet. Det är bara ett fåtal kommuner som har en regelbunden kartläggning av hemlösheten. De vet då inte om problemets storlek. Det är också stor skillnad mellan kommunerna i hur de arbetar med de som drabbas av hemlöshet, och hur de arbetar mot vräkningar.
Antalet vräkningar ökar, även med barn inblandade. Den som en gång har blivit vräkt har ofta svårt att få en ny bostad. Socialtjänstlagen är otydlig på vilket ansvar socialförvaltningen har gällande hemlöshet. På grund av det upplever många att det är svårt att arbeta med hemlöshet. Tajtare budgetramar gör att otydliga ansvar prioriteras bort. Dessutom har det blivit allt svårare att få stöd.

Det är mycket som behöver göras för att lösa problemet med hemlöshet. Det viktigaste är att se till att bygga bort den brist på bostäder som vi ser idag. Det tar dock tid. Stadsmissionen anser att kommunerna ska ställa krav så att de bostäder som byggs ska bli sådana att de som bäst behöver dem inte ska stängas ute. Det stadsmissionen inte säger är att vinstintresset måste bort från bostadsmarknaden.
Stadsmissionen vill ge Socialstyrelsen ansvar för ett vräkningsförebyggande arbete i alla kommuner.

Speciellt problematiskt är vräkningar där barn finns med i bilden. Att tvingas lämna sitt hem och kanske också byta skola kan beröva barnet sin trygghet; speciellt gäller det i familjer med någon sorts problem. Otrygga barn klarar skolan sämre.
Med ökad dyrtid och minskade reallöner är risken uppenbar att antalet vräkningar ökar än mer den närmaste tiden.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!