Pakistan: Seger för de strejkande telekomarbetarna

2008-09-01 14:39:57




Efter två veckors strejk accepterade arbetsgivarna den 30 juli de strejkande telekomarbetarnas krav. Lönerna höjdes med 35 procent och vill- koren förbättrades för de tillfälligt anställda.
Strejkens var en betydelsefull framgång för Pakistans arbetare.

Arbetarna kommer enligt det avtal som arbetsgivarna skrev med den fackliga samarbetsorganisationen Un­ited Workers Alliance, att få en omedelbar 35-procentig lönehöjning. En gemensam kommitté kommer att bildas för att se över lönenivåerna och framtida löner. Totalt fick arbetsgivarna ge sig på 13 punkter.
Detta är en betydande seger för telekomarbetarna. Denna kamp visar återigen att arbetare kan vinna och försvara eftergifter och förmåner ge­nom masskamp. Telekomarbetarna utkämpade denna strid under väldigt besvärliga villkor och förhållanden. Fackföreningsrörelsen i Pakistan är väldigt svag och det äger inte rum mycket arbetsplatskamp. Dessutom var den fackliga ledningen inte beredd att ta strid. Strejken var isolerad och inte särskilt välorganiserad.

Trots alla dessa svagheter och svårigheter fick man igenom väldigt mycket på grund av arbetarnas enighet och beslutsamhet. Azad Qadri, en ledande facklig aktivist inom telekomsektorn och en ledare för de strejkande arbetarna, kommenterade: ”Alla talade om ’nederlag’ och förkla­rade denna strejk som [en] felaktig åtgärd. Denna framgångsrika kamp be- visade att de hade fel. Arbetarna är beredda att kämpa men ledarna tvekar. Arbetarklassen behöver en kämpande och radikal ledning för att be- segra det kapitalistiska angreppet och bossarnas offensiv.”

Denna seger kommer att öka telekomarbetarnas självförtroende och mod, också ifråga om framtida kamp de kommer att behöva ta. Denna se­ger måste användas för en bättre facklig organisering inom telekomsektorn. De ärliga och kämpande ledarna och aktivisterna måste bilda en nytt kämpande och demokratiskt fack inom telekomsektorn (PTLC) för att kunna driva igenom fler förbättring­ar.
Bildandet av United Workers Alliance och den arbetarenighet som visades under kampens gång under denna strejk visade på en stark ledning och en facklig aktivistbas som verkligen är beredd att kämpa.

Fazal Abbas, Shah, Trade Union rights Campaign (TURCP)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!