Preemraff den svenska klimatkampens Ground Zero

Den 10 mars samlas det på nytt till protester mot Preemraffs utbyggnadsplaner (Foto: Arne Johansson).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

När Mark- och miljööverdomstolen den 10 mars inleder sin huvudförhandling om Preemraff genomförs det samma dag viktiga demonstrationer i både Stockholm och Lysekil, där oljeraffinaderiet om utbyggnaden tillåts blir Sveriges i särklass största utsläppskälla av koldioxid. Att en domstol i London har dömt ut planerna på en tredje landningsbana på Heathrow som oförenligt med Parisavtalet stärker motståndet.

Enligt det ursprungliga underlaget som det saudiägda Preem skickade in till den lokala Mark- och miljödomstolen beräknades raffinaderiets utbyggnad fördubbla utsläppen av koldioxid från 1,7 till 3,4 miljoner ton. Sedan den första tillåtande domen överklagades av Naturskyddsföreningen har Preem justerat ned siffran till att gälla ökade utsläpp med 1 miljon ton till 2,7 miljoner ton. Men även detta skulle med bred marginal göra Preemraff till Sveriges största utsläppskälla av koldioxid.
Preems utbyggnad fick i första prövningen grönt ljus av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Att raffinaderiets utbyggnad skulle leda till enorma utsläpp av koldioxid prövades inte ens av domstolen, som höll med Preem om att dessa regleras av EU:s handel med utsläppsrätter. 
Att Mark- och miljööverdomstolen vid hovrätten i Stockholm efter en storm av protester ändå gav tillstånd till en överprövning uppfattades som en viktig seger för klimatrörelsen, som därefter också har lyckats pressa regeringen till att lova ta ställning till det slutliga beslutet.

Enligt Naturskyddsföreningen stämmer det att regeringen enligt lag är förhindrad att besluta om villkor som begränsar koldioxidutsläpp när det gäller anläggningar som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter. Men föreningen anser att detta inte får hindra myndigheter och domstolar från att kunna avslå ansökningar i sin helhet när det gäller omfattande klimatpåverkan som skulle hindra Sverige att klara sina åtaganden enligt Parisavtalet och att nå riksdagens klimatmål.
Att en brittisk appellationsdomstol precis har stoppat den planerade utbyggnaden av Heathrow, en av världens största flygplatser, innebär att den brittiska regeringen nu har fått bakläxa för att ha ignorerat sina egna löften enligt Parisavtalet.
– Det blir globala följder av detta. För första gången har en domstol bekräftat att Parisavtalets temperaturmål har en bindande effekt, kommenterar Margeretha Wewerinke-­Singh, expert på internationell offentlig lagstiftning i Guardian.

Om det är ett önsketänkande eller ej att detta också kan avgöra Preem­raffs och Arlandas utbyggnad återstår att se. Viktigare är klimatrörelsens motstånd, som ändå stärks av denna framgång.
Ett negativt tecken på var regeringen hamnar utan massivt motstånd är att den nyligen har utnämnt den förre Säpochefen Anders Danielsson till att utreda hur all svensk lagstiftning ska klimat­anpassas. När Mark- och miljödomstolen i Västra Götaland ställde sig på oljebolaget Preems sida var detta i hög grad ett beslut som påverkats av Danielsson, som då var landshövding och ordförande i länsstyrelsen. 
Det är ett ställningstagande som han också har försvarat i en TT-­intervju sedan han har utnämnts till regeringens klimatutredare.
– Hade jag bara tagit in miljöaspekterna och ingenting annat, då hade det blivit ett annat yttrande. Vi kan inte bara sitta med huvudet i sanden och säga nej. Då kan Preem­raff säga ”okej, då flyttar vi till Polen” eller vad man nu gör. Det skulle påverka hela Västra Götalandsregionen.
När Mark- och miljööverdomstolen håller den slutliga rättsförhandlingen om Preems planerade raffinaderibygge görs detta på plats i Lysekil, nära anläggningen vid Brofjorden. I denna ska det yttrande göras som regeringen sedan ska fatta beslut om.

För den svenska klimatrörelsen är proteströrelsen mot utbyggnaden av Preemraff och Arlanda klimatkampens Ground Zero.
Bland demonstranterna utanför domstolsförhandlingen i Lysekil kommer Fältbiologerna att synas, som också har kallat till en samtidig demonstration i Stockholm för det enkla budskapet att oljeindustrin måste avvecklas, inte byggas ut, om vi ska ha en chans att besegra klimathotet.
Det säger sig självt att detta får helhjärtat stöd av såväl Offensiv som Rättvisepartiet Socialisterna och Unga Socialister, som också kommer att delta i tisdagens demonstration.


Fältbiologerna kräver stopp för Preemraff och Danielssons avgång

Preemraff i Lysekil. För klimatets skull måste vi avveckla oljeindustrin, inte tvärtom (Foto: Marcusroos // Wikipedia CC).

Fältbiologernas vice ordförande Leo Rudberg kallar på Offensivs fråga Preems propaganda om att det är bättre att tjockoljan raffineras i Sverige och att anläggningen även ska användas till biobränslen och försöksverksamhet för att fånga upp och avskilja en del av koldioxidutsläppen för ”en vilseledande greenwashing”. Strax därpå skickade han också ett uttalande till Offensiv som vi publicerar här, där Fältbiologerna också kräver klimatutredaren Anders Danielssons avgång:

”Om klimathotet ska besegras kan vi inte bygga ut oljeindustrin – istället måste vi börja avveckla den. Den världsledande miljö­professorn Johan Rockström har konstaterat att Preemraff-utbyggnaden direkt strider mot de klimatmål vi måste nå för att inte riskera katastrofal upphettning. Preems propaganda är vilseledande greenwashing. Fältbiologerna står i solidaritet med de urfolk, rasifierade och fattiga som drabbas värst av krisen. Vi vägrar acceptera att Preem och andra storföretag och stater tjänar pengar på att riskera människors liv.
För att undvika klimatkatastrof måste fossilindustrin stoppas i alla länder – inklusive Sverige. Det är forskarna tydliga med. Dessutom har Sverige ett oförtjänt gott rykte i miljöfrågor. Faktum är att Sverige är ett av världens 15 sämsta länder för miljön, sett till ekologiskt fotavtryck per capita. 
Nu är det upp till bevis för svenska politiker. Vill vi leva upp till vårt goda rykte och visa vägen in i en framtid inom planetens gränser, eller vill vi prioritera pengar framför överlevnad och ge andra makthavare en ursäkt att göra detsamma? Vi i Fältbiologerna kommer alltid ta kampen för mänskliga rättigheter och miljörättvisa – mot de industrier som vill offra dessa principer på tillväxtens altare.
För att undvika katastrofal upphettning måste alla lagar och regler anpassas till klimatkrisen. Regeringen har tillsatt en utredning om detta – men utredaren är dessvärre Anders Danielsson, som har stöttat utbyggnaden av Preemraff och trivialiserat klimatkrisen som en ’klassiker’ där miljömålen bör kompromissas med hänsyn till tillväxten. Detta ovetenskapliga synsätt diskvalificerar Danielsson från all seriös klimatdebatt. I valet mellan pengarna och livet måste vi alltid prioritera överlevnad. Därför kräver Fältbiologerna Danielssons avgång.”

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!