Protest mot nya hot om ombildning

2011-02-03 14:37:01
Rädda Hyresrätten hade ma­nat till folksamling utanför Stadshuset när den politiska koncernstyrelsen för de kommunala bostadsbolagen skul­le fatta beslut om nya direktiv för ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt den 26 janua­ri.

Det vat trettio personer och en del media som dök upp utanför stadshuset, vilket resulterade i bland annat ett längre inslag i ABC-nytt och en artikel i City.
– Vi har sammanställt en lista på förslag på nya regler för ombildning som skulle stävja det värsta fusket. Det är att det borde räcka med en köpstämma och att ett nej på en stämma måste respekteras, att bostadsrättsföreningar och konsulter in­te ska kunna manipulera med stad- garna så att en person ska kunna representera ett obegränsat antal boen­de via fullmakter, att det ska krävas att 67 procent skriver under intresseanmälan för att processen ska starta och att de s k oberoende granskarna ska ha tydliga förhållningsorder om att granska att stämman och rösträkningen går rätt till, sa Elin Gauffin, en av initiativtagarna.

En lång rad försvarare av hyresrätten hade även skrivit under på en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt som har retat upp konsulternas samarbetsorganisation.
Stadshusmajoriteten har påverkats något av protesterna och inför ett ombildningsstopp i närförorter från och med halvårsskiftet. Alla stadsdelar närmast city räknas dock inte, som t ex Hägerstensåsen, Enskedefältet och Enskede gård.
– För oss som redan har ge-
nomgått en ombildningsprocess med resultatet nej till ombildning är det skönt att våra fastigheter inte erbjuds en ny chans under perioden 2011 till 2014. Men vad som är riktigt oroande är att högerstyret i Stadshuset säger till bostadsbolagen att köra igång och prioritera arbetet med ombildningar i ytterstaden. Tänk på att allmännyttan idag bara utgör 20 procent av bostadsbeståndet i Stockholm, säger Elin Gauffin.
Hela tiden strömmar nya exem-
pel på etiska och demokratiska övertramp in. Tingsrätten har konstaterat att det inte fanns tillräckligt underlag för en ombildning av Skottet, 250 lägenheter vid Södra station.
– Bostadsrättsföreningen hade fuskat med ombud för personer som inte var där, och ombuden var inte heller där. Även en avliden person ”röstade”, säger Agneta Sundström från Rädda Skottet.

Samma konsult som försöker göra affärer av Skottet, Ulf Bergdahl, är ute och knackar dörr i Vråken 1 i ­Aspudden. Där sammankallades köpstämman kvällen före julafton, datumet ändrades inte med mindre än att nej-sägare sett till att frågan kom upp i stadsfullmäktige.
På stämman visades en lista med adresser upp dit de som inte ville ha ombildningen uppmanades att flytta. Nej-sidan hade fler röster än ja-sidan men konsulter och bostadsrättsföre­ningar kan med dagens regler ändå fortsätta att hålla flera stämmor fram till i mars, allt medan grannsämjan mals sönder.

RS Stockholm

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!