Rädda hemtjänsten i Kista-Rinkeby!

2009-05-28 09:56:06
Personalen i den kommunala hemtjänsten i stadsdelen Kis­ta-Rinkeby i Stockholm, som även inkluderar Husby och Akalla, har slagit larm om att verksamheten nu hotas av en ren massaker.

Enligt stadsdelsförvaltningens besked, som det nu ska förhandlas om med facket, kan så mycket som 24 tjänster tas bort av dagens 46 inom hemtjänsten i Kista-Rinkeby. Det är i så fall en halvering.
Få begriper hur detta kan ske, men förvaltningen verkar ha bråttom med att vidta åtgärder före semestern. Oron sprider sig därför, både bland de gamla och funktionshindrade, de anhöriga och bland personalen.

På det senaste mötet med stadsdelsnämnden kom ett 20-tal från personalen för att protestera. De har också dragit igång en namninsamling.
Offensiv har talat med huvudskyddsombudet Marco Donoso i Kommunal sektion 28.
– Många oroar sig, både för att förlora jobbet och för de äldre som behöver hjälp. Och sen blir det en väldigt tuff arbetsmiljö för dem som blir kvar.

Bakgrunden till beskedet
är ett underskott inom enheten för öppet hemstöd på 9 miljoner kronor för 2008, som den styrande högeralliansen har gett förvaltningen i uppdrag ”att åtgärda”.
Enligt en konsultrapport tillbring­ar personalen för mycket tid hos de gamla och funktionshindrade.
– Personalen har gjort andra saker än de ska. Nu måste vi hitta nya arbetsmetoder, säger verksamhetsområdets chef Ulla Johansson till lokal- tidningen Mitt i Kista.
Det är argument som Marco Donoso underkänner.
– Konsulten har inte kunnat hitta orsaken till underskottet.
Själv listar han några.
– De säger att vi har haft för mycket personal, men i verkligheten är det personalbrist med hög andel timanställda, för låg nivå på ersättningen och otillräckligt med pengar. Tjänster som beställarna ansett ska ta 5 minuter tar kanske 10 minuter i verkligheten. Det har funnits fel i den ekonomiska kontrollen och inkompe­tenta chefer, säger han till Offensiv.
En av cheferna har sparkats, men Donoso kan inte förstå hur den nya ska kunna organisera verksamheten med halverad personalstyrka.
– Vissa små rationaliseringar kanske kan göras, som hur långa sträckor vi ska gå, men det är ju marginellt.

ArbetarInitiativet i Stockholm genomför på torsdag eftermiddag kl 13 ett första protestmöte på Kista torg mot nedskärningarna i hemtjänsten, vården, fritidsverksamheten, skolan och barnomsorgen.
Nedskärningen i hemtjänsten passar dessvärre in i ett dystert mönster av målmedvetna nedskärningar och snabba privatiseringar. Det började med nedskärningar i det ekonomiska biståndet till de allra sämst ställda, med stopp för bidrag till SL-kort.
Inom barnomsorgen har satsning­en i Rinkeby-Kista per barn och år minskat med 15 000-20 000 kronor sedan 2006, bland annat för att betala de tidigare underskotten i omsorgen om äldre och funktionshindrade.
Andra kommunala verksamheter som skurits ned i det så kallade Järvalyftets stadsdelar är Ungdomens Hus i Rinkeby, samt personal inom ekonomiskt bistånd, integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser. Verksamheter som helt lagts ned är till exempel Dalhagsskolan i Husby, fritidsgården Gula gården och Studiecentrum i Rinkeby.

Över 100 kvinnor sitter också hemma med vårdnadsbidrag i tre år.
Sedan 2002 har 60 procent av äldreomsorgen lagts ut på privata utföra-re, oftast som anhörigvård. Då ande- len var 50 procent redan för två år se- dan, är dock detta en marginell orsak till de nu aktuella nedskärningarna i den kvarvarande kommunala hemtjänsten.
Andra verksamheter som har privatiserats utan konsekvensanalyser är Rinkeby servicehus, äldreboendet i Akalla, Fyrens förskola i Kista och Kista ungdomsgård.
Inga uppgifter finns om hur stor del av stadsdelens administration och ansträngda budget som tas i anspråk för den omfattande privatiseringsbyråkratin med upphandlingar, konkurrensutsättning och avknoppning av i princip all verksamhet.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!