Rätt till heltid – 6-timmars arbetsdag

2006-12-10 18:20:59
Rätten till heltid har blivit en het fråga efter att regeringens utredare Gudmund Toijer la fram sitt lagförslag i november.
– Det är bra att problemen för deltidsarbetande kommer upp, menar Ingrid Eriksson, fullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå.

– Vi har länge kämpat för rätten till heltid. Idag är det minst 250 000 människor som jobbar deltid, men som skulle vilja jobba heltid. Av Kommunals medlemmar är färre än hälften anställda på heltid. Rätten till heltid handlar för de flesta om möjligheten att leva på sin lön.
Olika företrädare för arbetsgivarna samt borgerliga ledarskribenter har hårt kritiserat utredningens förslag och menar att det skulle leda till färre jobb.

Bara uttalanden

I remissvaret från Ams sägs att förslaget skulle kunna försvåra för ungdomar och arbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden. Kommunal, Handels och Hotell & Restaurang kritiserar i sin tur argumentationen från arbetsgivare och Ams, men kritiserar även utredningens förslag i sig för att vara alltför uddlöst.
– Problemet med de olika fackens uttalanden är att det verkar stanna vid uttalanden, menar Ingrid Eriksson.
– Det kommer att krävas kamp för att rätten till heltid ska bli verklighet. Sedan verkar det som om fackledningarna gett upp kampen om 6-timmars arbetsdag.
Förslaget innebär att vid nyanställning ska regeln vara heltid, med undantag för företag med färre än tio anställda. Alla arbetsgivare tillåts ha en sjundedel av personalstyrkan som deltidsanställda. Undantag kan medges om arbetsgivaren kan bevisa att de inte har behov av arbetskraft på heltid. För den som redan är deltidsanställd införs en regel att om man varit deltidsanställd i tre år under en femårsperiod och vill gå upp i tid, ska man i princip erbjudas heltid. Även här finns undantagsmöjligheter. Fack och arbetsgivare kan avtala om avvikelser från bestämmelserna.
Kritiken från arbetsgivarhåll menar att lagförslaget skulle bli en ytterligare pålaga och leda till att fler arbetsgivare inte skulle våga anställa. Dagens Nyheter går så långt som att påstå att orsaken till massarbetslösheten står att finna i ”det galna 70-talets” arbetsrättsliga lagar. Dagens Nyheter påstår också att trygghetslagarna ”tvingar kvar” människor på jobb där man inte trivs för att nya jobb inte finns, på grund av alla ”pålagor”. Till och med ökningen av sjukskrivningarna tillskrivs trygghetslagarna!

Bakvända argument

Ams pekar i sitt remissvar på att av de som fått jobb har andelen med deltidsanställning ökat. Detta gäller speciellt ungdomar och kvinnor.
Detta faktum används som ett argument mot en lagstiftning om rätt till heltid. Ams menar att en lag om rätt till heltid skulle försvåra för arbetslösa, särskilt unga, att etablera sig på arbetsmarknaden.
– Det är ju minst sagt konstigt att använda något som är dåligt som ett argument mot något som pekar mot en förbättring, menar Ingrid Eriksson.
– Sedan är det en helt annan sak att lagförslaget inte räcker och att det inte kommer att förverkligas av s-regeringen.

6-timmars arbetsdag

En lag om rätt till heltid har diskuterats länge. Efter ett beslut om rätt till heltid på s-kongressen 2001 utmålade sig LO-ledningen som vinnare.
– Det finns inget som hindrar s-styrda kommuner att införa rätt till heltid, menar Ingrid Eriksson.
Men under de fem åren som gått sedan s-kongressens beslut har istället deltidsanställningarna ökat. En orsak är omfördelningen av resurser från offentlig sektor till storföretag.
– Det kommer att kosta att införa rätt till heltid, fortsätter Eriksson.
– Samtidigt som arbetsgivarna utmålar en skräckversion av effekterna med en rätt till heltid, delar de ut 170 miljarder till aktieägarna. Vinsterna måste dras in till samhället och kontrolleras demokratiskt så att de exempelvis kan användas till 6-timmars arbetsdag med full lön.

Frank Pettersson

Andel av de arbetslösa som fått jobb genom deltid-/timanställning 2005:

Ungdomar – 24 år 45 %
Män 32 %
Kvinnor 57 %
Samtliga 35 %

Källa: Ams

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!