Rinkebyhuset ockuperat – Stoppa rivningen

2009-11-18 17:04:22
Fredagen den 13 november inleddes ockupationen av Rinkebyhuset – det tomma förvaltningshus som tjänstemännen vill riva.

– Ockupationen har massivt stöd här i Rinkeby. Ingen vill att huset ska ri­vas, säger Lucia Collazos, Rinkebybo och ockupant.
Rinkebyhusets vänner sammanfattade i söndags:

”Hundratals Rinkebybor har un­der helgen visade sitt stöd och deltog på dagliga stormöten, spelningar och andra aktiviteter. På lördagen genomfördes också en manifestation på torget som samlade ett par hundra del- tagare. Talrika arbetsgrupper har ock­så bildats för att nå ut med information, kontakta de boende och lokala föreningar, mobilisera stöd, garantera god ordning, organisera verksamheten i huset och inleda en bred dialog om hur huset bäst kan användas.
Beslutet om rivningen har fattats av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.
Rinkebyhusets vänner kräver nu att de ansvariga politikerna i Stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, stadshuset och Kista-Rinkeby stadsdelsnämnd tar sitt ansvar och ri­ver upp beslutet att riva.
Vi anser att de akuta bristerna när det gäller bostadsförsörjningen är ett lagligt skäl att ogiltigförklara rivning­en. Rinkebyhuset har tidigare använts till ungdomsbostäder och kan åter användas för både studentbostäder och andra ungdomsbostäder. Det kan också användas till bostäder åt hemlö­sa flyktingfamiljer som idag placeras på det hårt kritiserade gästhemmet Wenngarns gård i Sigtuna (mögel, fukt, misär), där det för övrigt spenderats miljoner på att ha dem där!
I Rinkeby och på Järva finns ett stort problem med trångboddhet, som skulle lindras genom att garante­ra små och billiga lägenheter åt mån­ga studerande och andra ungdomar i 20-årsåldern.
Rinkebyhuset kan också användas till lokaler åt det lokala föreningslivet, ungdomsverksamheter, hantverkare, småföretagare och återflyttning av utflyttad samhällsservice.”

Rinkebyhusets vänner protesterade i samband med fastighetsnämndens möte i tisdags och planerar att göra detsamma i samband med Kista-Rinkebys stadsdelsnämnds möte torsdag den 26 november i Rinkebyskolan.
Söndagens uttalande avslutades med orden: ”Genom att ockupera vill vi ge Rinkebyborna en möjlighet att vara med och ta besluten om vad Rinkeby-huset ska användas till!
Ockupationen fortsätter!

 Fredagens stormöte – många idéer ▼

 • Till stormötet på kvällen den första ockupationsdagen, fredagen den 13 november, kom över 80 personer, varav flera lokala profiler, organisationer och föräldraföreningar.
 • Representanter från nätverket Järvas Framtid delade med sig av sina erfarenheter i Husby. Stöduttalanden lästes upp från Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna samt en talare från Miljöpartiet.
 • Mötets förslag sammanfattades på en whiteboard:
  • Stoppa rivningen
  • Flytta tillbaka kommunala tjänster
  • Studentbo­städer
  • Kulturhus/allaktivitetshus
  • Boende för ungdomar
  • Egen utvärdering av kostnad för upprustning/ombyggnad
  • Lokal för föreningar
  • Huset för rinkebyborna
  • Gruppboende
  • Ungdomsgård
  • Demonstration till stadshuset
  • Bio
  • Feministiskt självförsvar
  • Hbt-kvällar
  • Kräva dialog med politikerna
  • Kräva att politikerna kommer HIT.

 Stått tomt sedan 2008 ▼

 • Sedan stadsdelsförvaltningen flyttade ut från Rinkeby Allé 16 till Kista förra året har huset stått tomt.
 • Tjänstemännen har låtit fastighetsbolaget Micasa göra en uträkning på hur mycket det skul- le kosta att bygga om femvåningshuset, som består av enrumslägenheter och förenings- lokaler på bottenplan, till demensboende. Då man i så fall skulle behöva riva bärande väggar och upprusta med hänsyn till vad som behövs för ett demensboende, har Micasa kommit fram till att det skulle vara dyrare att bygga om än att riva hela huset för att bygga ett nytt. Men är det ett äldre- och demensboende rinkebyborna vill använda det f d förvaltningshuset till?
 • Ett beslut om att riva det f d förvaltningshuset, som ägs av Fastighetskontoret, togs den 23 september. Beslutet har fattats av tjänstemän på Stadsbyggnadsnämnden, ”på delegation” som det heter. Det finns alltså inga politiska beslut alls i frågan – vare sig av Stadsbyggnadsnämndens politiker eller av Kis­ta-Rinkeby SDN.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!