”Skrota januariavtalets orättvisor”

Välfärdsalliansen och många fler gav rött kort åt januariavtalet i maj 2019. Nya stora samlingar krävs ”så fort pandemin tillåter”, skriver Välfärdsalliansen (Foto: Natalia Medina).

Följande är ett debattinlägg från Välfärdsalliansen.

Goda bostäder, anställningsskydd och gemensam välfärd mot coronakrisens härjningar – hög tid att skrota januariavtalets orättvisor.
Någon som minns januariavtalet? Coronapandemin och krisen ställer nu helt andra frågor och borde göra januariavtalet överspelat.
Vem kan idag låta marknaden sätta hyror och fördela boyta när just trångboddhet och hemlöshet hör till bovarna i smittodramat?
Vem kan ifrågasätta anställningsskydd när osäkra timanställningar tros ha spridit smitta på äldreboenden och permitteringar och varsel drabbar på bred front?
Och vem kan förespråka privat vinstdrift av välfärden när just kaoset av privata utförare förhindrat kraftfull resursfördelning och smittskyddsåtgärder?
Ändå tycks ”januaripartierna” hålla fast vid avtalets destruktiva åtgärdspaket. Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion banar väg för marknadshyror och enorma hyreshöjningar.
Lagen om anställningsskydd och dess turordningsregler föreslås luckras upp och på så sätt ge arbetsgivarna fri sparkningsrätt.

Välfärdsalliansen, som förenar hyresgäster, fackföreningsfolk, välfärdsförsvarare och klimataktivister, kräver ett stopp för denna skadliga politik.
Den kan bara genomföras på konfrontationskurs mot den svenska hyresgäströrelsen och bostadsaktivister i hela landet. Rätten till ett gott hem utan trångboddhet, ruinerande hyror och vräkningshot är nu viktigare än någonsin.
Att undergräva LAS och försvaga anställningsskyddet kan bara genomdrivas då den svenska fackföreningsrörelsen med LO i spetsen krossas. Rätten till anställningsskydd och trygga arbetsförhållanden är i varslen och konkursernas tid mer akut än någonsin.

Att driva igenom fortsatta privatiseringar och marknadslösningar istället för att åter bygga upp en gemensam välfärd kan bara ske om man bryter emot personalens, brukarnas och smittskyddets behov. Rätten till en god vård och omsorg oberoende av ålder, klass och ursprung har sällan framstått tydligare.
En politisk tid är slut, en ny har inletts. Där finns inte plats för januariavtalets destruktiva inslag.
Välfärdsalliansen gör gemensam sak med alla som nu drar lärdom av coronakrisen och slår vakt om välfärd, sociala rättigheter och en omställning till ett samhälle i balans med naturen.
Genom folkrörelsearbete och gräsrotsaktivism ska rösterna stärkas för en ny kurs i politiken.
Tillsammans med klimatrörelserna vill vi bidra till att återstarta samhället på en grund av jämlik gemenskap och ekologiskt ansvar.
Då kan inte ett förlegat januariavtal få stå hindrande i vägen.

Välfärdsalliansen förbereder så snart pandemin tillåter en kraftfull manifestation med bred uppslutning på gator och torg.
Upp till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa! Gör om, gör rätt – skrota januariavtalets orättvisor!
Välfärdsalliansen 29 maj

Välfärdsalliansen är ett nätverk av Hyesgästföreningen region Stockholm, Seko Stockholm, Rädda hyresrätterna, Gemensam Välfärd, Klimataktion, Norra Järva stadsdelsråd med flera.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!