Socialistiskt program 2013

2013-04-17 11:50:52
 • Fäll regeringen och bryt högerpolitiken. Följ massprotesternas Europa – kamp för arbetarpolitik.
 • Internationell solidaritet med arbetare och fattigas uppror: från revolutionerna i Nordafrika till generalstrejkerna i Sydeuropa

Systemskiftet i välfärden

 • Kasta ut riskkapitalisterna från skolan, vården, omsorgen och kollektivtrafiken.
 • Stoppa nedskärningarna – riv upp privatiseringarna. 200 000 nya offentliga välfärdsjobb. Vård, skola och omsorg ska styras demokratiskt av anställda, brukare, anhöriga, föräldrar och så vidare.

Klimat- och miljöhot

 • Massiva offentliga klimatinvesteringar med avgiftsfri lokaltrafik, utbyggd tågtrafik, energieffektiviseringar samt förnyelsebar energi.
 • Avveckla kärnkraften.
 • Stoppa gruvbolags och storföretags rovdrift på miljön. Offentligt ägande av naturresurserna.
 • Kapitalismens vinstjakt förstör miljön – för en global planerad ekonomi för hållbar utveckling.

Trygga jobb

 • Stoppa lönedumpning via privatiseringar, bemanningsföretag, ”ungdomsavtal”, papperslösa med mera. Nej till låglönemarknad!
 • Kollektivavtal till alla. Skrota Fas 3. Minst 22 000 kr i grundlön för ett heltidsjobb. Fasta jobb och rätt till heltid.
 • Återställ a-kassan och sjukförsäkringen. Stoppa jakten på arbetslösa och sjuka.
 • Arbete åt alla! 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

En skola för alla

 • Skrota det segregerade skolsystemet. Bra enhetlig utbildning till alla.
 • Mindre klasser och ökad lärartäthet.
 • Kasta ut vinstintresset. Återförstatliga skolan.

Likaberättigande

 • För en kämpande kvinnorörelse mot lönediskriminering, sexism, våld mot kvinnor och för utbyggd välfärd.
 • För ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

Bostadskrisen

 • Nej till utförsäljning av allmännyttan, ombildningar och marknadshyror. Stoppa skattediskrimineringen av hyresrätten. Bostad är en rättighet – ingen handelsvara.
 • Rusta upp förorten. Kamp för jobb, bostäder och upprustning av vård, skola, fritid med mera.
 • Förstatliga byggbolag och banker för att möjliggöra klimatsmarta renoveringar utan hyreshöjningar och bygga 50 000 hyresrätter per år med låga hyror.

Antirasism & asyl

 • Kamp på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden mot rasism och nazism.
 • Stoppa jakten på flyktingar. Återinför rätten till asyl.
 • Amnesti till gömda flyktingar och papperslösa. Gemensam kamp för avtals­enliga löner, fasta jobb, bostäder, vård och utbildning för alla.

Jobben, krisen och pensionerna

 • Kamp för facklig vetorätt mot uppsägningar, nedläggningar och omorganisationer.
 • Facken måste ta strid fullt ut för att förvara jobben. Förhindra flytt och nedläggningar genom massprotester, inklusive de anställdas ockupation av arbetsplatsen om så krävs. Ta kamp för förstatligande under de anställdas kontroll och styre.
 • För landsomfattande protester mot regeringens orättvisa högerpolitik med fackföreningar, nätverk, pensionärsorganisationer med flera.
 • Omedelbar höjning av pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen.

Nej till militarismen

 • Nej till EU-, Natomilitarism och svenskt deltagande i imperialismens krig. Stoppa vapenexporten.
 • Enad, global kamp mot imperialismens krigsrustning, plundring & krig.

Kampverktyg för förändring

 • Kämpande och demokratiska fackfö-reningar. Nej till pampstyre; valda representanter på arbetarlön.

Avtalen ut på omröstning – för lokal strejkrätt.

 • För ett nytt socialistiskt arbetarparti som kan ge de lågavlönade en röst.
 • Rättvis fördelning av samhällets resurser. Förstatliga storföretag och banker under arbetarnas demokratiska styre och kontroll.
 • Skrota kapitalets krisande EU & EMU. För en demokratiskt planerad ekonomi.
 • För en demokratisk och socialistisk värld.

Rättvisepartiet SocialisternaGå med i Rättvisepartiet Socialisterna
Ring: 08-605 94 03
Mejla: rs@socialisterna.org
Info: socialisterna.org

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!