Stoppa flyktingmuren – Försvara asylrätten

2016-04-20 11:35:11

foto: Elias Theodorsson
I Kortedala 2012 stoppades nazisterna av 2 000 antirasister. Nu behövs det liknande samlingar.

I november genomförde regeringen sin helomvändning i flyktingpolitiken. ”Mängden flyktingar som kommer till Sverige måste bli mindre”, sade den ansvarige ministern Morgan Johansson (S). De flesta ska stoppas på vägen hit. För de som har lyckats ta sig in i Sverige efter den 24 november införs nya hårda lagar. Demonstrationen i Stockholm den 23 april och i Göteborg den 24 april handlar om att stoppa dessa omänskliga försämringar.

Vad föreslår regeringen?
Att Sverige ska lägga sig på EU:s lägsta nivå. Det betyder:
1. Att redan vid gränsen stoppa alla som inte har pass eller ID-handlingar. Bland barn och unga är det de flesta. Sverige är också drivande bakom EU:s beslut om att stoppa flyktingar som kommer via Grekland och istället skicka tillbaka dem till Turkiet.
2. Den tidigare linjen att de som har flytt från krig och förföljelse får permanent uppehållstillstånd rivs upp. Istället blir uppehållstillstånden begränsade till 13 månader (de som räknas som skyddsbehövande) eller tre år (de som räknas till kategorin flyktingar). Den tidigare gruppen ”övriga skyddsbehövande” ska inte beviljas tillstånd.
3. Familjeåterförening försvåras så att den kan bli omöjlig för de flesta. De som får 13 månader har ingen rätt till att återförenas med sin familj. De som får tre år måste garantera försörjning för de familjemedlemmar som ska få komma till Sverige. Vissa anhöriga kan få komma till Sverige, men då skär regeringen istället ner på antalet kvotflyktingar som kommer via FN.
4. För att ha möjlighet till permanent uppehållstillstånd fordras att en har ett arbete att försörja sig på. Den som är under 25 år ska ha gymnasieutbildning.

Vad betyder det
…för flyktingarna?
Katastrof! Samma dag som detta skrivs kommer rapporter att över 400 personer har drunknat när fyra båtar på väg från Egypten till Italien kapsejsade. De som flyr är desperata att komma undan ett helvete de hamnat i – krig, diktaturer, terrorism med mera. De kommer att fortsätta försöka ta sig till Europa och Sverige. Nya, ännu farligare vägar, kommer att prövas.
För de som har anlänt till Sverige i höstas är regeringens förslag en chock. ”Jag tror dig inte – bara ett års uppehållstillstånd? Vad händer efter ett år, oron kommer att fortsätta. Var ska jag bo? Ska jag börja en utbildning? Kan jag få jobb?”, sa en flykting från Etiopien till mig. Från Etiopien kommer just i dagarna nya rapporter om massakrer som krävt 160 liv.
Bland dem som kom 2015 var många män. Under 2016 har andelen kvinnor och barn ökat bland dem som har tagit sig från Turkiet till Grekland och fram till i januari även vidare. Nu släcks möjligheterna för de flesta att återförenas med sina familjer.

…för rasismen?
De har redan haft stora negativa konsekvenser. Rasister som Sverigedemokraterna och våldsamma nazister anser sig ha fått rätt. Deras våld och hot ökar.
Polisen förbereder utökade id-­kontroller (ett slags super-REVA där personer som inte ser ”svenska” ut kommer att kontrolleras), kommer att ta ”väldigt många människor i förvar” (enligt Skånepolisen) och genomföra massutvisningar av tiotusentals. Detta riskerar att öka splittring och misstro mellan människor.

…för regeringens övriga politik?
Det ökade antalet flyktingar används redan som argument för nya nedskärningar, av finansminister Magdalena Andersson och än mer av högerns politiker och ledarsidor. Den budget som läggs till hösten ska minskas med 19,5 miljarder kronor för att klara det ”tak” som regeringen själv har satt.

…för arbetsmarknaden?
Ökat hot om lönesänkningar och ännu fler som utnyttjas. Kravet på arbete och försörjning för att få permanent uppehållstillstånd betyder att det inte längre handlar om flyktingskäl.
Tidigare har politiker och Migrationsverket betonat att varje fall behandlas individuellt. Nu gäller det istället att visa upp ett intyg om arbete och lön. De många arbetsgivare som redan utnyttjar papperslösa och använder underleverantörer med lägre löner kommer att kunna skära guld med täljkniv.

Varför genomförde regeringen denna skarpa högersväng?
Av samma skäl som i andra frågor (tillåta privata jättevinster i välfärden, mer pengar till militären, acceptera ”budgettak”) – S-MP-regeringen accepterar kapitalets makt och EU:s regler. Försvar av flyktingar är försvar av välfärden, stopp för flyktingar är ett nytt värre steg i nedmonteringen av välfärd. Omsvängningen har sin motsvarighet i tidigare drastiska försämringar för pensionärer och sjuka, drastiska nedskärningar i sjukvården, privatiseringar av tåg och energibolag och så vidare. Svaret på försöken att ställa grupper mot varandra är gemensam kamp mot hela högerpolitiken.

Har Sverige råd med flyktingar?
Utan tvekan finns det resurser så det räcker. Hur mycket kostar flyktingarna? Dagens Nyheter sammanfattade de ökade utgifterna för flyktingar i årets vårbudget: ”Kostnaderna stiger från 15,4 miljarder kronor per år ifjol, över 20,8 i år till 56,5 miljarder kronor 2020…”
Årets ökning är med andra ord fem miljarder och som mest blir det år 2020, 41 miljarder kronor. Den högsta siffran, 56,5 miljarder, motsvarar sex procent av Sveriges statsbudget 2015, som var 892 miljarder kronor. Och det är en dryg femtedel av landets BNP-ökning förra året, som var 247 miljarder.
Bankvinsterna, aktieutdelning och nu senast panamadokumenten visar hur stora resurser som finns hos de superrika.
Dessutom leder ankomsten av flyktingar till ökad tillväxt i ekonomin och tusentals nya jobb.Men i slutänden handlar det inte om pengar – de som flyr måste få skydd!
Sverige och EU har dessutom ett ansvar för flyktingarna efter stöd och deltagande i krig, utsugning och stöd till diktaturer.
När ska beslutet tas?
Regeringen skriver att lagen ska träda i kraft den 20 juli i år. Den ska gälla för alla som sökt asyl efter den 24 november 2015. För de som har sökt dessförinnan verkar de gamla reglerna endast gälla barn och barnfamiljer.
Det betyder att beslut troligast tas någon gång i juni. Men de tidigare datum som har annonserats, den 27 april och den 21 juni, har raderats från riksdagens kalender.
Folkkampanj för Asylrätt (folkkampanjforasylratt.se) driver en namninsamling som pågår fram till den 11 juni.

Har den solidariska opinionen försvunnit?
Nej, det är etablerade politiker och media som har bytt sida. De har använt sitt övertag i propagandaverktyg för att minska det fortsatta stödet för flyktingar och deras rättigheter. Det har skett en viss förskjutning i opinionen, men den är inte stabil. Runt om i landet fortsätter stödarbetet från lokalt boende och föreningar.
Protester genomförs mot hot om utvisningar – och de kommer att öka. I Aftonbladet protesterade 47 artister och kändisar – bland dem aktuella Eva Dahlgren – i ett upprop mot Sveriges flyktingmur, ”Vi har fått nog”.

Vad kan protesterna uppnå?
2005 reagerade en massiv opinion mot regeringens brutalitet mot de apatiska barnen. Proteströrelsen kunde pressa S-regeringen så mycket att 17 000 personer fick uppehållstillstånd. I rader av enskilda fall har lokala opinioner och protester tvingat fram beslut om uppehållstillstånd. Vi är bara i början av sådana protester som en följd av regeringens planer.
Oavsett vad riksdagen beslutar denna sommar måste rörelser som Folkkampanjen för Asylrätt, Asylrörelsen, de olika flyktingorganisationerna och alla andra engagerade fortsätta, trappa upp och samordna sina kampanjer.

Demonstrera i Stockholm den 23 april kl 14.00 Medborgarplatsen för rätten till asyl.
Arr: Folkkampanj för Asylrätt


Göteborg: Stoppa rasistmarschen

På lördag kommer rasister och nazister att försöka demonstrera i Göteborg. Det pågår just nu mobilisering för att stoppa rasistmarschen. På söndag demonstrerar dessutom Folkkampanj för Asylrätt.
Rasister och nazister
har inte lyckats växa i medlemsantal ur den politiska kris och polarisering som Sverige befinner sig i. Samtidigt har den nya högerkursen som S och MP satt i flyktingfrågan inneburit att extremhögern fått ett ökat självförtroende. Samma personer figurerar i den så kallade Folkets demonstration som i Pegida och SDL, där den antirasistiska rörelsen såg till att de förblev isolerade och till slut gavs upp.
Folkets demonstration, där SD-medlemmar kan umgås med ökända nazister, är det senaste försöket. Den hyllas av de flesta hatsajterna och försöker framställas som folklig. När de demonstrerade i Stockholm i slutet av januari försökte nazister som deltagit i demonstrationen starta slagsmål och slag riktades mot RS-medlemmar.


Det är inget ”folkligt” initiativ och måste bemötas så som de idag nedlagda ND blev i Kortedala, 2012. Då stoppades deras demonstration av 2 000 antirasister som hade samlats runt parollen ”Stoppa nazisterna – Rusta upp förorten”.
Det blir därför passande att det dagen efter protesterna mot rasisterna kommer att vara en ny antirasistisk demonstration för asylrätt. Det är hög tid att på nytt formera rörelsen för att kämpa för rätten till asyl.

Även om flykten till Grekland blivit mindre ökar den nu från Libyen till Italien. Hittills i år har 24 000 människor tagit sig till Europa den vägen och 352 människor har drunknat. Det här är ett resultat av EU:s flyktingpolitik där de stänger ned de säkra vägarna. Det är därför det är dags att asylkämpar, antirasister och flyktingar tillsammans tar kampen mot rasism och den brutala flyktingpolitiken.

Stoppa rasisterna:
Lördag kl 12:00 Gustav Adolfs torg
Folkkampanj för Asylrätt:
Söndag kl 15:00 Brunnsparken


Flyktingar utnyttjas till slavlöner

Asylsökande utnyttjas för svartarbete med slavlöner. Det gäller praktikplatser för att lära sig svenska där arbetsgivarna gett svartarbete med slavlöner. Det visar en granskning gjord av Radio P4 Blekinge.

På pappret får asylsökande en praktikplats där de ska kunna lära sig svenska. Men i praktiken är det på flera arbetsplatser svartjobb med långa arbetspass och extremt låga löner. Radio P4 Blekinge har granskat de 74 praktikplatsintyg som utfärdats i Blekinge län, och minst tio av dem handlar egentligen om svartarbete.
En man som har intervjuats, Ahmed, uppger att han jobbar tolv timmar om dagen sex dagar i veckan på en restaurang och tjänar 10 kronor och 40 öre i timmen. Han menar att han antingen kan gå med på villkoren eller helt vara utan jobb.
I avtalet mellan arbetsgivaren och Migrationsverket står att syftet med praktikplatsen är att han ska lära sig svenska, att han inte ska utföra sådana uppgifter som ordinarie personal utför och att han ska jobba åtta timmar om dagen fem dagar i veckan. Istället får han diska och städa och göra allt som arbetsgivaren begär och jobba över 70 timmar i veckan.

Det finns många fler asylsökande som arbetar under liknande villkor där praktikintygen används för att dölja svartarbetet och de asylsökande blir helt utlämnade till arbetsgivaren. Systemet med dessa praktikplatser ställer inga krav på arbetsgivaren att ha till exempel kollektivavtal och praktikplatserna kontrolleras inte.
Att godta de usla arbetsförhållandena och slavlönen för att det skulle vara värre att helt vara utan jobb visar på den utsatta situation som de asylsökande befinner sig i. Ersättningen från Migrationsverket är mycket låg, och Ahmed är en av många som har en familj på flykt att försörja.
Istället för praktikplatser borde riktiga jobb med riktiga löner erbjudas. Det går lika bra att lära sig svenska medan man jobbar och tjänar pengar som på en praktikplats, och på ett riktigt arbete med lön och kollektivavtal kan människor inte utnyttjas på samma sätt som de gör under dagens omständigheter.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!