Stoppa motorsågsmassakern på det gröna Järvafältet

Tusentals träd hotas av skövling på Järvafältet, vilket innebär ett oerhört övergrepp på Järvas viktigaste friluftsområde och en central del av Igelbäckens kulturreservat (Foto: Låt parken leva).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Medan en hel värld upprörs över Amazonas skövling och bränder planerar kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm som bäst för en egen motorsågsmassaker på tusentals träd på Järvafältet – allt för en huvudlöst placerad begravningsplats runt Granholmstoppen (Järva discgolfpark, Årets Park 2017).

Sedan upphandlingstiden gick ut den 2 september kommer en motorsågsmassaker med åtföljande grävskopor att börja vända hela området upp och ner redan i oktober, om inte politikerna i Stadshuset i sista stund kan förmås att dra i nödbromsen och se över alltihop en gång till.
Tenstabon Björn Erdal, som är drivande i protestgruppen Låt parken leva, förklarar för Offensiv vad som i så fall kommer att hända. 
– Inom själva parken kommer minst 1 000 träd att huggas ned, mest vacker björkskog, men också stora ekar och tallar vid infarten. Tillsammans med planerna för återställda våtmarker utanför discgolfparken kan det bli 3 000 nedhuggna träd.
– Samtidigt ska ett omfattande vägnät byggas till begravningsplatsens öar, byggnader och parkeringsplatser, ledningar grävas ned för el, vatten och avlopp, och en stor mängd tre meter djupa gropar och slänter grävas fram för alla begravningsplatsens öar. Det kommer också att bli en skytteltrafik av tusentals lastbilstransporter för de enorma mängder massa som ska hanteras och stora stenar som ska krossas.  

Att med kallt blod skövla en så stor del av det gröna Järvafältet innebär ett oerhört övergrepp på Järvas viktigaste friluftsområde och en central del av Igelbäckens kulturreservat på Järvafältet. Tillsammans med de pågående byggena av Förbifart Stockholm och ett utomhusbad vid Eggeby gård stryps viktiga delar av Järvafältets gröna kil för djur och växter ned mot Överjärva gård i Solna. 
Det är tack vare outtröttliga insatser av eldsjälen Mats Löf bakom Järva discgolfparks 25-åriga historia som Granholmstoppen på Järvafältet, som egentligen tronar över en gigantisk byggtipp genomdränkt av gifter, har förvandlats till en underskön park av vackra kullar, skogspartier och gräsmattor. 
Parken utsågs 2017 till Årets Park i Sverige och röstades 2018 fram som Järvas populäraste utflyktsmål. Att Löf inte ens som utlovats har erbjudits en alternativ plats är en skandal i sig.
Enligt sportens elitspelare, som helgen den 7-8 september samlas till Stockholm Discgolf Open, anses parken också vara en av världens bästa discgolfparker. Därför inbjuder de också alla åskådare att delta i en i värsta fall sista spektakulär manifestation, ”Ett kast för Järva”, innan finalrundan kl 11 på söndagen.

Framför allt handlar protesterna om att värna Järvafältets grönområden som är så viktiga för både människor, djur och växter.

Att planerna på en så olämpligt placerad begravningsplats inte har stoppats för länge sedan är också ännu ett underkännande av de etablerade partierna på Järvafältet och deras politiker i både stadsdelsnämnderna, i stadsfullmäktige och i stadshuset. 
Genomförandebeslut har tagits utan att de berörda politikerna ens har fått se den beställda markmiljörapport som tydligt visar hur olämpligt det är att gräva i det miljöfarliga avfall som tippades på Granholmstoppen under 1960- och 1970-talet, och att det bästa sättet att binda de giftiga massorna är att låta dem ligga kvar under Granholmstoppen i orört skick. Landskapsarkitekten Jonas Löf pekar även på andra osäkerhetsfaktorer.
– De tryckbankar som håller den instabila kullen på plats nämns inte i förfrågningsunderlaget. I dessa tryckbankar planerar Kyrkogårdsförvaltningen kistgravar, men om man rör dem rubbas balansen i tippen, säger Jonas Löf.
De tekniska problemen med spräng­sten och gifter i kullen, samt instabil och sank mark kommer att göra bygget extremt dyrt och även öka kritiken mot placeringen även bland de muslimer som är särskilt angelägna om kistbegravningar. 

Då efterfrågan på kistbegravningsplatser har fallit dramatiskt finns det heller inget akut behov av dessa. De platser som finns i närliggande begravningsplatser som i Råcksta uppges räcka i minst tio år till. Därmed skulle det också finnas gott om tid att visa Låt parken leva den lilla respekten att i varje fall också granska deras förslag till en alternativ placering närmare Hästa gård.
Men framför allt handlar protesterna mot bygget av begravningsplatsen om att värna Järvafältets grönområden som är så viktiga för både människor, djur och växter. Norra Järva Stadsdelsråd har länge begärt en demokratisk dialog om Järvafältets framtid och liksom odlare i Gulliga föreningen argumenterat för att den kommunala bondgården Hästa gård, som idag ligger i träda, ska leva vidare som ett centrum för stadsodlingar och forskning om en grönare stad.

Som Nyhetsbyrån Järva citerar mitt eget inlägg på förra veckans öppna mötestimma med Rinkeby-­Kista stadsdelsnämnd:
– Jag har saknat ett lokalt engagemang från er politiker. Inför ett nödstopp, ta en time-out, diskutera det alternativa förslaget. Jag vädjar till er att agera.
I pausen efteråt visade det sig i samtal med flera politiker att de inte hört talas om markrapporten. Även att så många träd hotas med skövling kom uppenbarligen som en stor överraskning.

Frågan är om det nu fem över tolv vankas en ny proteströrelse, något som i så fall både Norra Järva Stadsdelsråd och Rättvisepartiet Socialisterna hoppas kunna stödja.
Under sommaren har över tusen träd som ska fällas adopterats genom Låt parken leva.
– Istället för almstrid kan det bli en björkstrid. Inget stadsplaneprojekt på Järvafältet sedan Hansta har engagerat så många människor, säger Björn Erdal.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!