Stort intresse för grönt Järvamöte

2017-09-20 21:05:10

foto: Arne Johansson
Omkring 100 deltog på mötet.

Intresset var på topp när ett hundratal Järvabor och odlarvänner i lördags samlades i Husby konsthall för att under en hel eftermiddag diskutera det gröna Järvafältets och Hästa gårds framtid på inbjudan av Norra Järva Stadsdelsråd och initiativtagarna till ett medborgarförslag om trädgårdsodlingar. 

Som Offensiv har skrivit tidigare pågår stora projekt som på olika sätt inkräktar på det gröna Järvafältet mellan norra och södra Järva. Mest destruktiva av dessa är bygget av Förbifarten och de överklagade planerna på en otroligt malplacerad begravningsplats på den underbara Järva DiscGolfPark runt Granholmstoppen, som faktiskt är en av de nominerade favoriterna till Årets Park i Sverige.
Även bygget av ett i och för sig välkommet utomhusbad vid Eggeby gård medför en ökad risk för trafik och p-platser som naggar grönområdena i kanten, liksom terrassbyggen över E18 vid Rinkeby och Tensta.

Ändå var denna gång fokus inriktat på Hästa gård, som med sina 186 odlingsbara hektar dominerar Järvafältet. När arrendet nu i december går ut för Naturskog AB, som i tio år har bedrivit boskapsuppfödning på Stockholms stads enda kommunägda bondgård, tycks stadens avsikt vara att Hästa gård ska behållas och rustas upp för någon form av fortsatt jordbruk på ett sätt som främjar friluftsliv och rekreation. Men än finns inga beslut om hur den ska drivas. Under tiden ska parkskötseln upphandlas på två år, med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.
Det är i denna situation som stormötets arrangörer, Norra Järva Stadsdelsråd tillsammans med initiativtagarna till ett medborgarförslag, har sett ett guldläge att diskutera nya fruktbara grepp i en tid då nära stadsodlingar av grönsaker måste bli mycket viktiga i en global klimatomställning.
Inspirerande exempel på vad som är möjligt även med mycket små resurser och odlingsytor gavs på mötet av Agnes Fischer från Boodla, Robin Tidblom från Under tallarna, Damir Radović från Det gror i betongen och Rafael Altez från Gulliga folkrörelsen.
Enligt den vision i medborgarförslaget som Anita Karp presenterade borde delar av Hästa gårds marker utarrenderas som odlingslotter på 1-2 hektar till föreningar och kooperativ som inriktas på ”lokal matförsörjning, experimentell odling med permakultur och agroforestry, gemenskapsodlingar, leveranser till skol- och omsorgskök, leveranser till grönsaksförsäljare i området, småskalig produktion av biogas och kompost”.
Detta skulle också erbjuda möjlighet till jobb, arbetsträning och rehabilitering, språkpraktik för nyanlända, praktik för jordbruksutbildningar och forskning i urban odling och alternativa driftsformer. Sist men inte minst ska platsen enligt förslagsställarna fungera som en naturlig mötesplats för folk från alla etniska, religiösa, åldersmässiga och politiska grupperingar.

Mötesledaren Arne Johansson, ord­förande i Norra Järva Stadsdelsråd, underströk att staden bör ge Hästa gård i uppdrag att inte bara utarrendera mark till trädgårdsodlingar, utan också att samordna och leverera den service till odlarna som krävs för att garantera en långsiktig stabilitet.
Han nämnde också den föredömliga rörelse som finns i Frankrike för att återta kök i skolor och förskolor i egen regi och ersätta fjärrlevererade och plastförpackade Sodexomål med närproducerad ekologisk mat från lokala bönder, kooperativ och till och med nya kommunala bondgårdar.
Stadsdelsrådet tryckte också på betydelsen av att de som ska restaurera Hästa gård och dess byggnader även på den förfallna Granby gård också får i uppgift att ge lärlings- och praktikplatser till arbetslösa ungdomar.

På mötet deltog också Bodil Hammarberg från Trafikkontoret, som presenterade den uppgift hon har fått av stadens politiker att sammanställa vad som sker runt Järvafältet. Hon försäkrade i flera inlägg också att kommunen tänker behålla, rusta upp och öppna en dialog med alla inblandade förvaltningar och andra intresserade om Hästa gårds utveckling nästa år. Till den kommer av allt att döma även stadsdelsrådet och medborgarförslagets initiativtagare att bjudas in.
För stormötets underhållning stod bandet The Fackpamps, som levererade fantastiska låtar med lokal anknytning. Även en tjej med gitarr, som kallade sig Derlyflow, dök upp och drog ett par odlarlåtar. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!