Studenter utnyttjas i Luleå

2014-09-10 12:53:17


RS har avslöjat hur studenter utnyttjas av företag i Luleå, som bland annat hyr ut husvagnar för 5 000 kronor i månaden.

Mitt under den brännande valkampanjen har RS avslöjat hur bostadslösa studenter utnyttjas av företag, som hyr ut husvagnar till studenter för 5 000 kronor per månad.  ”Det här handlar om ren och skär ocker”, citeras Rättvisepartiet Socialisterna (RS) på ett helt uppslag när Norrbottens-Kuriren uppmärksammar studenternas situation.

Det är företagaren Robert Skoog som hyr ut husvagnarna. Studenterna duschar och lagar mat i ett före detta soprum. ”Jag har stått i kö för en studentlägenhet i över ett år och har förstått att enda sättet att hitta en dräglig bostad är att köpa en insatslägenhet”, citeras en av studenterna i Kuriren den 6 september.
Studenterna i husvagnarna är långt ifrån de enda som drabbas när Luleå, som en av elva städer, rödlistats av Sveriges förenade studentkårer för att de inte kan erbjuda boende under studenternas första termin. Studentkåren har berättat om många studenter som betalar mer än 3 000 kronor för ett rum på tio kvadratmeter.

– Lulebo har inte byggt studentbostäder på minst 10 år, trots en stor ökning av studenter. Alla nytillkomna studentlägenheter ägs av Lindbäcks Porsön AB, som nu har drygt 900 lägenheter. De senaste fem åren (2009-2013) har företaget redovisat ett vinstresultat på 34,5 miljoner kronor efter finansiella poster. År 2013 var vinsten före skatt nästan 9 miljoner kronor, det vill säga 10 000 kronor i vinst per lägenhet! Det innebär att hyran skulle kunna sänkas med minst 700 kronor i månaden i snitt av ett icke vinstdrivande bostadsbolag, säger Ulrica Hermansson, kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna och som student har hoppat runt med andrahandskontrakt i många år.
– Så länge kommunen inte ser till att det finns lägenheter för nya studenter kommer det att finnas de som profiterar på studenter i en desperat bostadssituation, säger Robert Lundqvist (RS).
– Vi kan inte förlita oss på de privata byggbolagen. Lulebo måste styra om från skrytprojekt till bostäder för unga och äldre. Dessutom måste de vanvettiga rivningsplanerna skrotas, säger Jonas Brännberg (RS).

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:

  • Kommunalt helägda Lulebo måste omedelbart starta projekt för att bygga billiga och små lägenheter för unga och äldre. Luleå kommun kan bidra genom att sälja tomter för en krona. Genom att förtäta belastas inte byggen av kostnader för ny infrastruktur. Bryt byggmonopolet genom ett mellankommunalt bygg/projekteringsbolag.
  • Riv inte de kommunägda husen i Svartöstaden, som redan finns. Det är fullständigt vansinne att låta hus förfalla när vi har den bostadsbrist vi har i Luleå.
  • Även om ockerhyrorna inte är olagliga är det vidrigt hur bostadslösa utnyttjas. I väntan på nya bostäder bör kommunen ordna fler tillfälliga modulboenden.
  • Nej till utförsäljningar av Lulebos lägenheter.
  • Stoppa skattediskrimineringen av hyresrätten. ■