”Studentkampen är bara en början”

2010-12-17 19:14:42
– De stora elev- och studentprotesterna är bara början. En klar majoritet är emot regeringens nedskärningar och det finns en vilja att ta strid. Nu är det upp till den fackliga rörelsen att ställa sig i spetsen för fortsatta massprotester. Regeringen kan tvingas på reträtt. Det säger Hannah Sell, Socialist Party (CWI i England och Wales), som var med på CWI-kongressen.

– Läget har helt förändrats efter de stora elev- och studentprotesterna, med början den 10 november i London.
– Vi, Socialist Party och Socialist Students, manade under den demonstrationen till landsomfattande demonstrationer med elev- och student- strejker den 24 november, som nästa steg i kampanjen. Den 24 november kom över 130 000 att demonstrera. Det var den största ungdomsprotesten på decennier.
– Polisen slog till brutalt mot demonstranterna, som på många orter omringades och kvarhölls ibland så länge som 8-9 timmar i bister kyla och utan mat och toalettbesök. Redan innan den 9 december hade över 200 unga anhållits. Polisens brutalitet den 24 november och därefter har varit desperata försök att slå ner rörelsen. Det har man inte lyckats med. Minst 25 universitet har varit ockuperade. Efter den 24 november genomfördes en rad olika demonstrationer och aktioner och kampen nådde en ny kulmen den 9 december när parlamentet röstade för höjda studentavgifter (se särskild artikel).
– Opinionen har varit på elevernas och studenternas sida. Även fackliga ledare har sagt att de stödjer deras protester. Det finns en allmän känsla av att nu måste vi gå ut på gatorna för att stoppa regeringens attacker. Un­der de senaste veckorna har situationen i England helt förändrats.
Det brittiska parlamentsvalet i maj i år blev ett katastrofval för det regerande New Labour. Tories (Conservatives, de konservativa) och Liberal  Democrats (LibDem, ett borgerligt parti som försöker ge sken av att ha ett socialt hjärta) vann valet och bilda-de en ny regering, kallad Con-Dem-regeringen.
 
I valet lovade LibDem att slopa de studentavgifter – 3 000 brittiska pund per år – som den tidigare New Labo­ur-regeringen infört. Så fort valet var över slängde man dock det vallöftet överbord. Istället för att avskaffa studentavgifterna föreslog och beslutade den nya regeringen att studentavgifterna skulle höjas med 200 procent, från 3 000 pund (32 000 kronor) till 9 000 pund (97 000 kronor) per student och år.
Vidare föreslog man att det extra studiebidrag från lågavlönade hushåll  om 30 brittiska pund (320 kronor) i veckan och som bara utbetalas under förutsättning att man inte bommar en enda lektion skulle tas bort.
Dessa attacker var en del i ett gigantiskt nedskärningspaket på 81 miljarder pund (872 miljarder kronor) över fyra års tid.
– Con-Dem-regeringens nedskärningar riktas främst mot dem som har de allra lägsta inkomsterna. Bostadsbidragen dras ned i allmänhet och i synnerhet för arbetslösa och är du un­der 35 år och singel eller ett par utan barn får du inte hyra mer än en etta om du ska få bostadsbidrag. (I England är hyrorna extremt höga, det kan handla om motsvarande 8 000-9 000 kronor eller mer för en etta, så att man behö­ver bostadsbidrag för att kunna bo).
– Pensioner ska sänkas. Fyra av fem offentligt anställda ska få sina lö­ner frysta och 700 000 offentliga jobb ska bort.
– I snitt ska kommunernas ­utgifter ned med en fjärdedel. Hyrorna i det som finns kvar av allmännyttan riskerar att tredubblas och ingen ska läng­re få hyra en kommunal lägenhet un- der en längre tid, utan det ska bara rö­ra sig om tillfälliga, kortvariga hyreskontrakt. Det handlar om en ”social utrensning” av de fattiga.

– Socialist Party har under fle-
ra månader kampanjat för att TUC  (brittiska LO) skulle genomföra en riksomfattande demonstration innan jul som ett steg mot en endags proteststrejk. Vi var med i den stora lob­by, 700 deltog, som den fackliga gräs- rotsorganisationen National Shop Steward Network genomförde utanför TUC-kongressen i oktober. På kongressen beslöt TUC att anordna en demonstration, men först i mars nästa år. Fem månader efter att parlamentet fattat beslut om nedskärningarna!
– I offentligfacken, där Socialist Party har flera medlemmar som sit-ter i olika fackförbundsstyrelser, kampanjar vi för en endagsstrejk som stänger den offentliga sektorn nästa år. PCS (motsvarande fackförbundet SF) och lärarfacket har uttalat sitt stöd för en sådan strejk. Andra offentligfack är på väg att göra detsamma.
– Lokalt har vi varit med om att bilda lokala kampanjgrupper mot nedskärningar. I oktober genomförde dessa grupper tillsammans med olika stridbara lokala fack demonstrationer mot regeringens krispaket. Det finns uppemot 70 olika lokala kampanjgrupper och den 22 januari nästa år hoppas vi kunna vara med och samla alla dessa kampanjgrupper i en ”National Anti Cuts Union” (en riksomfattande organisation mot nedskär- ningar).

– I januari nästa år blir det sannolikt en total strejk inom utbildningen, som samlar lärare, elever och studenter. Socialist Students och Youth Fight for Education, två organisationer som har bildats på initiativ av unga CWI-medlemmar i England och Wales, ser detta som en given fortsätt­ning på protesterna 8-9 december.
– I elev- och studentprotesterna är det framför allt de yngre som är de mest militanta. De ser helt riktigt nedskärningarna som ett uttryck för rege-ringens klasspolitik. Vi märker också att det är betydligt lättare att värva till Socialist Party. Bara i år har enbart via hemsidan 1 200 ansökt om medlemskap.

– Vi säger: gör som i Liverpool 1983-87 – vägra genomföra nedskärningar och genomför masskampanjer för pengarna tillbaka till kommuner­na. Vi kan också visa att masskamp kan få regeringen på fall och påminner om den kampanj mot Thatchers Poll Tax, som vi organiserade, både stoppade denna orättvisa skatt och fick Thatcher på fall.
– England har ändrats och vi kan se fram mot en het vår, avslutar Hannah Sell.
Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!