Sverige: Växande klyftor och bygget av RS 2015

2015-05-25 20:07:08

foto: Natalia Medina
Uppemot 100 personer deltog på Rättvisepartiet Socialisternas lyckade kongress. Här ett gruppfoto på många av deltagarna.

På Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kongress diskuterades situationen i Sverige, som präglas av ökade klyftor och politisk kris. Det diskuterades även om hur vi bäst bygger RS och de socialistiska styrkorna inför den kommande perioden.

Per-Åke Westerlund, ordförande för RS, inledde punkten med att bland annat tala om det ekonomiska och sociala läget i Sverige. Han fastslog att Sverige har de mest skuldsatta medborgarna och samtidigt får militären 5 miljarder kronor mer varje år av den nya regeringen.
Han berörde även den politiska kris som råder, hur högerpartierna anpassar sig efter Sverigedemokraterna och hur Socialdemokraterna som, liksom på andra håll i Europa, tappar stöd. Samtidigt står Vänsterpartiet med ett inflytande som är marginellt.

Viktiga ämnen togs upp i diskussionen därefter, bland annat om de ökade skottlossningarna och våldet i Göteborg, om situationen inom hemtjänsten och med otrygga anställningar på arbetsmarknaden, om Nato och den ökade militariseringen i Sverige samt om kollektivtrafiken.
Det fastslogs att behovet av ett nytt kämpande arbetarparti är enormt och att RS tar kamp för att bygga det.
Per Olsson avslutade punkten med att konstatera hur Sverige idag är ett samhälle som slits isär, med bland annat 225 000 pensionärer som lever under fattigdomsgränsen. Samtidigt är kamputbrotten mot försämringarna och orättvisorna få. Facken har en viktig roll att spela, men har inte tagit sitt ansvar. Vänsteroppositionen inom facken består idag mestadels av enskilda personer.
Mötespunkten avslutades med att resolutionen Ökade klyftor och politisk kris – Svenska perspektiv 2015 antogs av kongressen.

Kongressen avslutades med den viktiga punkten om hur RS ska byggas och stärkas framöver samt hur vi bygger de kampanjer vi driver och deltar i.
– Idag har vi en situation i Sverige med kriser och klasskillnader som ökar, samtidigt som arbetarklassen saknar en verklig politisk röst. Det kommer vara ohållbart i längden, konstaterade Jonas Brännberg när han öppnade mötespunkten och ställde frågan:
– Hur kan vi bygga RS under det kommande året som ett steg på vägen mot ett nytt socialistiskt arbetarparti?
Jonas beskrev hur RS skiljer sig från andra partier. Många andra har anpassat och anpassar sig lätt till kapitalismen, medan det är RS socialistiska program och idéer som gör att vi fortfarande står starka politiskt.
I inledningen togs det även upp hur det i samhället idag generellt finns en låg tilltro till kampen, att de rörelser vi har sett och ser idag ofta är kortvariga, löst organiserade och ofta bygger på enskilda personer. Därför har det varit mer komplicerat att bygga ett socialistiskt alternativ under en period med låg grad av kamp och medvetenhet.

I diskussionen framkom det att trots en trögare period att bygga ett socialistiskt alternativ visar vi att det ändå går. Kristofer Lundberg berättade hur Göteborg hittills i år har fått 11 nya medlemmar, varav sju är kvinnor och åtta bor i styrkefästet Angered.
Kamrater gav i diskussionen även rapporter från kampanjer och bygget av RS i sina områden. Bland annat fick vi rapporter från Malmö och Haninge.
I denna mötespunkt hade vi även så kallade kommissioner, där kongressdeltagare fördelade sig i fyra grupper för att diskutera olika teman: Erfarenheter av lokala kampanjer, RS och bygget av en facklig vänster, ungdomars roll i kampen och tidningen Offensiv.
Som avslutande del i mötespunkten antogs resolutionen Så bygger vi RS 2015 av kongressen. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!