Uppror behövs i vård och omsorg

2008-02-26 13:20:00
Återigen hotar nedskärningar inom socialtjänsten i Umeå. Konsekvenserna för både personal, anhöriga och de äldre riskerar att bli stora, speciellt då dessa nedskärningar kommer efter tio år av ständiga försämringar. För personalen hotar uppsägningar och sämre arbetsförhållanden. Den personal som får behålla jobbet riskerar att tvingas till varannan helg-tjänstgöring, delade turer mitt i veckan och fler kvällar. Kort sagt: sämre arbetsscheman över hela linjen.

I början på 2000-talet minskade antalet ungdomar som valde omsorgsprogrammet i gymnasiet. Den ökade stress som hotar, genom försämrade arbetsförhållanden, riskerar att leda till att detta upprepas.
Vad gäller storleken på nedskärningarna cirkulerar olika siffror. Enligt VK handlar det om en neddragning på ca åtta miljoner, motsvarande 20 till 30 heltidstjänster. Samtidigt finns uppgifter från tjänstemän på stadsledningskontoret om att nedskärningarna i socialtjänsten kommer att hamna mellan 70 till 80 miljoner åren 2007-08. Socialnämnden innefattar förutom äldreomsorg även handikappomsorg, samt individ- och familjeomsorg. Äldre- och handikappomsorgen utgör 73 procent av nämndens utgifter.

Socialnämnden i Umeå fick ett överskott på 54 miljoner för år 2007. Samtidigt fick Umeå kommunkoncern ett överskott på ca 340 miljoner för år 2007. Detta innebär alltså att trots att både socialnämnd och kommun har pengar över, så ska personal nu sparkas. För många framstår därför nedskärningarna obegripliga.

Orsaken till att det trots överskott ska genomföras nedskärningar, är att socialdemokraterna fattat ett beslut om att ”äldreomsorgen i Umeå ska kostnadsanpassas till samma nivå som andra större kommuner, och till samma nivå som privata utförare”. Detta betyder att kommunledningen menar att äldreomsorgen är dyrare per person i Umeå än vad den är i andra jämförbara kommuner, samt att detta nu ska åtgärdas. Naturligtvis kommer kvaliteten på omsorgen bli sämre om personal avskedas. Makthavarna i Umeå skär alltså inte ned för att de måste – utan för att de vill ”anpassa sig” till kommuner som har en sämre situation.

Socialdemokraternas logik är: om andra kommuner har sämre äldreomsorg än vad Umeå har, måste Umeås äldreomsorg också bli sämre. Rättvisepartiet Socialisternas logik är tvärtom att både Umeå och övriga kommuners äldreomsorg istället borde bli bättre. Pengarna finns. Dels i kommunens överskott, men också i storföretagens fickor. Bland annat beräknas börsföretagens aktieutdelningar återigen slå nya rekord i år!

Rättvisepartiet Socialisterna har argumenterat och röstat emot alla dessa nedskärningar. Det senaste årtiondet har vi också tagit initiativ till en rad protester tillsammans med personal och anhöriga. Vi uppmanar nu alla som drabbas av nedskärningarna att delta i vårt arbete för ett nytt uppror inom vård och omsorg.

Ingrid Eriksson,
Jan Hägglund,
Anna Hedlund,
Kommunfullmäktigeledamöter för Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!