Vårdboenden i Skåne hårt drabbade av covid-19

Ingen eller bristfällig skyddsutrustning, bristfällig utbildning och många timanställda är några av orsakerna till att smittan sprids (Foto: michael_swan / Flickr CC).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Trots upprepade försäkringar från ledningen från både kommunala och privata vårdboenden i Skåne om att man har kontroll över coronasituationen har det visat sig att situationen är mycket allvarlig. Personal inom äldrevården vittnar om att smittan sprider sig och drabbar allt fler, med ökat antal avlidna som följd. Ingen eller bristfällig skyddsutrustning, bristfällig utbildning och många timanställda är några av orsakerna till att smittan sprids. 

På det kommunala äldreboendet Valltorp i Helsingborg har både boende och personal drabbats hårt av coronasmittan. Mer än 37 av de 60-talet boende på Valltorp har konstaterats smittade och hittills har 20 av dessa avlidit. Smittan finns också på två andra boenden i Helsingborg. Även personalen har konstaterats smittad, men ”hur många som är smittade vet man inte”, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef för vårdboende på vård- och omsorgsförvaltningen i en intervju i Sydsvenskan.
På Harakärrsgårdens äldreboende och Boklundens äldreboende i Burlövs kommun har covid-19 också kommit in och smittat de boende. Här har man också haft dödsfall som personalen vittnat om. 

I början vägrade ledningen för kommunen att kommentera händelsen med hänsyn till sekretess. Men efter upprepade uttalanden från personal om bristfälliga skyddsrutiner och brist på skyddsutrustning har kommunledningen nu vänt och erkänt att coronasmittan finns på äldreboendena.
Detta visar på konsekvenserna av att låta de anställda arbeta utan fullgod skyddsutrustning och tillräcklig utbildning. Många kommuner i Skåne, som Vellinge och Staffanstorp, har lagt ut äldreomsorgen på entreprenad till privata bolag där vinsten styr. 

De kommuner i Skåne som har störst andel timanställda inom äldreomsorgen är Vellinge, Staffanstorp, Lomma, Eslöv och Ängelholm, där mer än 30 procent av personalen är timanställd. De timanställda arbetar ofta på flera olika boenden och med ingen eller dålig skyddsutrustning ökar risken för spridning av viruset. 
Vinstkrav, otrygga anställningsformer, bristfällig skyddsutrustning och sekretess är de faktorer som riskera att sprida coronaviruset inom äldreomsorgen i Skåne och i resten av landet.

För att effektivt stoppa spridningen krävs andra åtgärder: 
• Fullgod skyddsutrustning till alla som arbetar inom vård och äldreomsorg.
• Ersätt timanställningar och vikariat med fasta anställningar.
• Riv upp alla privatiseringar inom vård och omsorg.
• Nej till New Public Management och ”Just-in-time”-system.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!