”Vården kan inte vänta till nästa val”

2013-03-29 08:38:26

foto: Nickolina Engelberger
4 000 demonstrerade för att rädda vården i Skåne den 16 mars.

– Demonstrationerna den 16 mars var lyckade, över 4 000 som demonstrerade runt om i hela Skåne. Det var glädjande att många av demonstranterna var vårdpersonal och vårdstudenter; det visar dels att parollerna var korrekta och har stöd bland vårdpersonalen och att det finns en vilja att ta strid för att rädda vården bland personalen.
Det säger läkarstudenten Sten Axelson Fisk, aktiv i nätverket Rädda Vården – Skåne i denna Offensivintervju om vårdkampen.


– Demonstrationerna har varit framgångsrika i att väcka opinion och få personal och allmänhet som frustreras av den ansvarslösa vårdpolitiken att inse att ilskan delas av många och att någonting kan göras. Politikerna verkar inte beröras av det massiva missnöjet mot den förda politiken; nu tycks de istället inställda på att genomföra försämringar snabbt så länge de har kvar majoriteten i Regionstyrelsen, säger Sten Axelson Fisk och fortsätter:

– Vi som menar allvar med att vi vill rädda vården måste fundera över alternativa strategier. Att vänta till nästa val är ingen hållbar strategi av flera anledningar. Dels står vi inför akuta hot mot vårdkvaliteten. Lika lite som man kan vänta två dagar på att behandla en patient som har en akut sjukdom och stadigt försämras kan vi vänta i ett och ett halvt år på ett nytt val. Bakom stängda dörrar diskuteras stora privatiseringar inom sjukhusvården och nedskärningskraven ligger kvar oförändrade.
– Vi måste föra en allvarlig diskus­sion med vårdpersonal och engagerad allmänhet om vad som kan göras här och nu för att rädda vården. Att få engagerad vårdpersonal att pressa fackföreningar till handling är en viktig sak. Jag tror också att vi kan lära mycket av rörelser från and-ra ställen i landet. Exempelvis är ockupationen i Dorotea en strategi som mycket väl kan bli aktuell i Skåne, under förutsättning att initiativet kommer från vårdpersonalen.
– Vi hoppas självklart att V och S menar allvar med det de säger om satsningar på vården. Erfarenheter från andra delar av landet stämmer till vaksamhet. Den självständiga Rädda Vården-rörelsen kommer även fortsatt behöva vara redo att protestera mot försämringar och föra fram krav på förbättringar inom vården.

Vad säger politikerna?

– Vi läkarstudenter hade ett möte med tre ledande regionpolitiker där vi presenterade kraven som ska uppfyllas för att undvika en student­strejk. De konkreta svaren lyste med sin frånvaro, men vi fick gott om luddiga svar om gemensamma visioner för vården och utbildningen.

– Det är uppenbart att ­politikerna är medvetna om pressen underifrån. Några försöker ge ett sken av att de tidigare inte har förstått att det råder en resursbrist inom vården och att de nu är öppna för att skjuta till mer resurser i nästa val.
– Vi kan inte vänta till nästa val. Vårdpersonal blir utbrända nu och varje dag med överbeläggningar är en risk för att patienter får fel vård med potentiellt ödesdigra konsekvenser.

Den 7 maj lämnas namnlistorna in. Blir det nya protester då?
– Listorna lämnas över till region­fullmäktige i Kristianstad; där kommer nätverket att hålla en presskonferens. Huruvida det blir protester på andra håll i Skåne har vi inte beslutat något om ännu.

Hur gå vidare?

– Rörelsen måste fortsätta att ta steg framåt för att inte stanna av; om människor demonstrerar gång på gång utan att något händer kan kamplusten falna. En av rörelsens stora styrkor är förankringen bland vårdpersonal, patienter och ­anhöriga. Indirekt kommer nätverket genom sitt goda exempel att sända en uppmaning till fackföreningarna om aktivitet, men de initiativen måste komma inifrån.
– Läkarstudenternas hot om strejk ifall läkarutbildningen och vårdsitu­ationen inte förbättras är en källa till inspiration för vårdfacken.

– Som socialist lyfter
jag ­frågorna om varifrån pengarna ska komma. Vi pekar på hur välfärden måste få ta del av Sveriges växande BNP. Idag måste staten skjuta till pengar till Region Skåne. Dessa bidrag kan finansieras med en höjd bolagsskatt. På lång sikt handlar välfärdsstriden om makten i samhället.
– På samma sätt som vi säger att vårdpersonalen är de som har bäst kompetens att avgöra sjukvårdens behov, kan välfärdens försörjning tryggas ifall arbetare bestämmer vad överskottet från deras arbete ska användas till. Socialister nöjer sig inte ens med det mest fantastiska välfärdsbygge, eftersom vi vet att landvinningar är flyktiga så länge det kapitalistiska systemet är intakt.
– När vi kämpar för att rädda vården gör vi det både för att vinna förbättringar på kort sikt och för att lägga grunden till en rörelse som kan utmana kapitalismen, avslutar Sten Axelson Fisk.

Amer Mohammed Ali

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!