Varje dag tvingas 23 000 människor fly

2013-06-30 09:13:42

foto: UNHCR/Brian Sokol
Under 2012 var över 45 miljoner människor på flykt runt om i världen, en ökning med tre miljoner från året innan.

Den rådande inhumana flyktingpolitiken globalt och i Sverige har inget slut. En rapport från UNHCR (FN:s flyktingorgan) den 19 juni ger flera hårresande fakta på hur många som är på flykt undan krig och förtryck.

Hela 45,2 miljoner människor var på flykt under 2012, en ökning med tre miljoner från föregående år. Den främsta orsaken till att människor tvingas fly är de krig, konflikter och förföljelser som pågår. Över hälften av alla flyktingar kommer från svårt krigsdrabbade länder, främst Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Sudan.
Av de 45,2 miljoner som tvingats fly var 28,8 miljoner på flykt inom sina ursprungsländer (så kallade internflyktingar), 15,4 miljoner var flyktingar utanför sina ursprungsländer och närmare en miljon människor var asylsökande.
”Så massiva mängder människor på flykt har vi inte sett sedan krigen i Rwanda och Bosnien på 90-talet. Det är djupt oroande”, säger Adrian Edwards, talesman vid UNHCR till Svenska Dagbladet den 19 juni.

Enligt rapporten finns det många oroväckande tendenser. Fler flyr i snabbare takt än tidigare. Uppemot  23 000 människor per dag, en var fjärde sekund, tvingas på flykt på grund av olika konflikter och förföljelser.
En annan oroväckande tendens är att en allt större mängd barn tvingas på flykt. Barn under 18 år utgör 46 procent av alla flyktingar och under 2012 sökte fler ensamkommande flyktingbarn än någonsin tidigare asyl, globalt hela 21 300 barn, de ­flesta från Afghanistan och Somalia.
Dessutom konstateras hur västvärlden tar in allt färre flyktingar. 81 procent av världens flyktingar tas emot av så kallade ­utvecklingsländer. För tio år sedan var den siffran 70 procent. Mer än hälften av alla flyktingar togs emot av fattiga länder med ett BNP på under 5 000 dollar per capita. Detta kan jämföras med t ex Sverige som har ett BNP på över 40 000 dollar per capita.

Samtidigt som väst tar in allt färre flyktingar, ligger västmakterna till stor del bakom många av de krig och det förtryck som råder runtom i världen och som tvingar människor på flykt. Därtill exporterar västimperia­lismen vapen till diktaturer och krigförande länder för mångmiljardbelopp årligen.
Av världens sex största vapenexportörer sitter fem i FN:s permanen­ta säkerhetsråd (USA, Ryssland, ­Kina, Storbritannien och Frankrike). ­Dessa länder är dessutom inblandade i merparten av de krig och konflikter som råder i världen. De agerar mer som ett säkerhetsråd till försvar av kapitalistiska profiter än för vanliga människors säkerhet.
Sverige är också en av de största exportörerna av vapen i världen. Räknat per person så var Sverige under 2011 världens största ­vapenexportör då regeringen sålde vapen för närma­re 14 miljarder kronor. Sverige säljer både till krigförande länder som USA och till diktatoriska regimer som militärjuntan i Burma och Pakistan. Under 2012 bestod en tredjedel av Sveriges export av vapen till olika diktaturer.

Sveriges och EU:s flyktingpolitik är både inhuman och hycklande, då man utvisar mängder av flyktingar som flyr från de förtryck som västmakterna har skapat.
Enligt Migrationsverkets årsrapport om beviljade asylfall från 2012 beviljades endast 34 procent av de       36 526 människor som sökte asyl i Sverige. Sverige och EU utvisar mängder av politiska flyktingar, hbt-flyktingar och krigsflyktingar till länder som Irak, Saudiarabien, Pakistan, Kongo och Afghanistan.
I Sverige finns det mellan 20 000 och 40 000 papperslösa flyktingar som lever i rädsla för att utvisas till det förtryck de flytt ifrån, människor som hellre lever gömda utan rättigheter än återvänder.
I år har regeringen skjutit till 40 miljoner kronor extra för verkställan­det av tvångsutvisningar. REVA-projektet innebär ännu en rasistisk diskriminering mot invandrare och flyktingar.

Flyktingar utnyttjas som billig arbetskraft som sänker lönerna för alla arbetare.
Därför är kampen för allmän flyktingamnesti, som bland annat Rättvisepartiet Socialisterna och Asylrörelsen driver, en kamp som angår hela arbetarklassen.

Robert Bielecki

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!