Världens militära utgifter ökar igen

2016-04-14 13:46:12

foto: Jonathan Hall / Flickr CC
De militära utgifterna ökade under fjolåret och uppgick till hela 14 000 miljarder kronor.

Världens militära utgifter gick på 14 000 miljarder kronor under år 2015 – en ökning på en procent jämfört med 2014, visar Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) i en ny rapport. 

SIPRI är en oberoende internationell institution som forskar inom krig, konflikter och militär upp- och nedrustning världen över. Deras forskning upprätthåller den största databasen om militära utgifter. Trenderna inom de militära utgifterna är motsägande och Sam Perlo-Freeman, chef för SIPRI:s projekt om militärutgifter, säger i rapporten: 

– Å ena sidan speglar trenderna upptrappade konflikter och spänningar på många håll i världen. Å andra sidan uppvisar de ett tydligt brott med de kraftiga oljedrivna utgiftsökningarna från de senaste årtiondena. Det instabila ekonomiska och politiska läget ger en mycket osäker bild för de kommande åren. 

Det är i Asien och Stillahavsområdet, Central- och Östeuropa samt i några länder i Mellanöstern som de militära utgifterna ökar. I Afrika, Latinamerika och Karibien minskar de.

Den kraftiga ökningen av militära utgifter det senaste decenniet har varit till följd av höga oljepriser och nya oljefyndigheter. Trenden har dock vänt för flera oljeberoende länder när oljepriset sjunkit kraftigt sedan år 2014 och fortsatta nedskärningar i militära utgifter är att vänta för dessa länder under år 2016. 

Efter 11 år av konstant ökade utgifter minskade militärutgifterna med 5,3 procent i Afrika på grund av kraftiga nedskärningar i oljelandet Angola, det land med störst försvarsbudget söder om Sahara. Militärutgifterna i Latinamerika och Karibien minskade med 2,9 procent, bland annat på grund av det oljeberoende Venezuelas nedskärningar och Brasiliens inhemska ekonomiska kris.

Trots en minskning på 2,4 procent under 2015 har USA ännu världens största militära kostnad då den uppgår till 4 865 miljarder kronor. Minskningen är betydligt långsammare än tidigare år till följd av att kongressen vill skydda de militära utgifterna från tidigare beslutade åtgärder för att minska budgetunderskottet och det beräknas se likadant ut under detta året.

De ökande spänningarna mellan Kina och flera andra länder i regionen har lett till att Kina har ökat sin militära budget med 7,4 procent till 1 755 miljarder kronor. Indonesien, Filippinerna och Vietnam har ökat sina utgifter rejält och Japan har brutit sin långa nedåtgående trend. Saudiarabien, som nu har världens tredje största militära budget, ökade den med 5,7 procent till 711 miljarder kronor eftersom man har ingripit i konflikten i Jemen. Ryssland ökade sina militära utgifter med 7,5 procent till 542 miljarder kronor, vilket ändå är lägre än vad man hade beräknat.

Den globala finanskrisen och tillbakadragandet av allierade trupper från Afghanistan och Irak har gjort att de militära utgifterna i Väst- och Centraleuropa har minskat sedan år 2009, men minskningen har planat ut för de västeuropeiska länderna. 2015 låg minskningen på 1,3 procent, vilket är den lägsta minskningen sedan 2010. Detta eftersom Frankrike, Storbritannien och Tyskland har börjat rusta upp mot Ryssland och IS. Tittar man på Central- och Östeuropa, med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien som gränsar till Ryssland och Ukraina, har utgifterna ökat med 13 procent under 2015.

Då det saknas siffror från flera länder i Mellanöstern kan SIPRI inte publicera någon beräkning därifrån, men de länderna med tillgänglig data uppvisar en utgifts­ökning på 4,1 procent för 2015. För åren 2006–2015 uppvisade Irak den största ökningen av militärutgifter i hela världen, en ökning med 536 procent.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv står för:

  • Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemsskap.
  • Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandla till civil produktion.
  • Enad, global kamp mot militär upprustning och imperialismens plundringar och krig. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!