Varning för ”folkpartisvenska”

2006-07-28 16:32:05
Folkpartiet föreslår att svenska ska bli ”officiellt språk i Sverige”. Precis som när 6 juni blev ”nationaldagen” är det rasisterna som har anledning att applådera förslaget. Att rangordna språk är klassisk splittringspolitik från politiker som vill peka ut syndabockar.

Folkpartiets nisch sedan förra valet är att ”ställa krav”, särskilt på folk födda i andra länder och deras barn. I en ny rapport betonar fp nu hur viktigt det är att kunna svenska för den som bor i Sverige – som om det vore en nyhet!
Fp tvekar inte om vilka som bär ansvaret för bristande språkkunskaper: ”Många invandrare börjar aldrig på ’Svenska för invandrare’ (sfi) och av dem som börjar är det en mycket stor andel som inte fullföljer studierna”.
Dessa ska folkpartisterna tvinga tillbaka till skolbänken med hot om indragna bidrag. Fp upprepar också att de som vill bli svenska medborgare först ska gå igenom ett språktest.

Utanförskap

Fp har nu tre år i rad visat att arbetslösheten och kvalitén i skolorna sjunker i många förorter runt om i Sverige. Den senaste rapporten om ”utanförskap” innehåller också långa tabeller om andelen utlandsfödda i dessa förorter. Med detta som grund låtsas fp att arbetslöshet och växande klyftor beror på bristande språkkunskaper!
Men att en växande andel av befolkningen idag är arbetslösa, går ut skolan utan godkända betyg eller inte röstar i valen (folkpartiets kriterier för utanförskap) kan inte förklaras med andelen utlandsfödda. I de 157 bostadsområden som listas av fp är 38 procent födda utomlands, i en del områden är andelen under 20 procent.
Arbetslösheten och nyfattigdomen är istället ett resultat av nedmonteringen av den svenska välfärdsmodellen, där fp hör till mest ivriga rivarna. Det är självklart lättare att lära sig svenska i en skola med bra resurser; för den som får ett fast jobb med avtalsenlig lön; för den som inte tvingas leva i osäkerhet om uppehållstillståndet och framtiden över huvud taget.
Språkkrav är en del av en internationell trend bland högerpolitiker. Folkpartisterna skriver själv om hur de stora EU-länderna infört ett ”integrationskontrakt” med ”språk- och kunskapstester samt en lojalitetsförklaring”.
Fp varnar i linje med detta för ”kulturskillnader”, att de som ”lever i utanförskap” inte förstår ”värderingar och kulturella referenspunkter”. Närmare rasistpartierna går det inte att komma! Vilken ”kultur” fp fruktar och vilken man förordar sägs dock inte. Vi vet dock att fp inte har någon kritik av den kultur som odlas i Pentagon eller på Skandia.
Fp driver också att svenska ska bli ”lagstadgat huvudspråk” i Sverige. Man påpekar att ”en rad andra språk” fått status i Sverige ( man menar de sedan några år officiella andraspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch).

Facket måste ta strid

Men de två rapporterna på tillsammans 50 sidor innehåller inga argument om vad som skulle förändras om svenska blev ”officiellt språk”. Vad händer med den som inte talar svenska? Ställer fp samma krav på svenskar som bor i andra länder?
I själva verket handlar folkpartiets förslag om två saker. 1/ Att fiska efter röster hos de minst medvetna genom att peka ut invandare som ett problem. Detta lyckades för fp förra gången och kan göra det igen. 2/ Att driva igenom sämre villkor för lågavlönade arbetare genom att börja med invandrade arbetare. Tvångsarbete med socialbidrag som ersättning ska konkurrera med riktiga jobb och driva igenom en allmän försämring. Detta också för att underminera fackföreningar och offentlig sektor.
Fackföreningarna måste därför stå i främsta ledet för att försvara villkoren för alla löntagare, oavsett födelseland eller förstaspråk.

Per-Åke Westerlund

Rättvisepartiet Socialisterna står för:
• Rusta upp skolan. Svenskundervisning för alla efter behov. Stoppa privatiseringarna inom skolan.
• Studielön för vuxenstuderande. Rätt till svenskstudier på dagtid för arbetande, med bibehållet jobb och lön.
• Rusta upp bostadsområden och förorter. Fritidsgårdar och föreningslokaler i alla stadsdelar. Mindre klasser och barngrupper i skola och barnomsorg.
• Arbete åt alla till avtalsenliga villkor och lön.
• Satsning på tolkar och översättningar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!