Volvo-ledningen bröt mot lagen

2006-09-27 13:03:18
Pressen på anställda vid Volvo PV har aldrig varit större. Övergången till treskift vid Torslanda har förvärrat situationen genom färre fast anställda och fler från bemanningsföretag.
En förmiddag mejlade ledningen till arbetsledarna på banan att stolarna vid bandet där skulle bort. Orsaken var att en chef sett en anställd sitta och läsa en bok, då bandet stått stilla.
Skyddsombuden tyckte att det var ett oerhört drastiskt beslut och kontaktade omedelbart ledningen. Beslutet stred mot arbetsmiljölagstiftningen. Lagen ger rätt till pauser och då skall det finnas möjlighet att sitta. Efter att ha blivit varse detta besked tvingades ledningen till omedelbar reträtt.
Det som sedan hänt är att alla lösa stolar vid bandet skall tas bort – och ersättas av en annan typ.

Niclas Söderholm