VWinstjakt skapar avgasfusk

2015-09-30 15:25:49

foto: yuankuei / Flickr CC
Det är Miljöskyddsmyndigheten i USA som har avslöjat att bilmodeller med motormodellen EA 189, en dieselmotor, har utrustats med ett system som minskar utsläppen under miljötester, men som sedan återställer motorn till att vara så ”effektiv” som möjlig. D

Ett omfattande utsläppsfusk har avslöjats på den tyska  biljätten Volkswagens (VW) dieselbilar. Det innebär att dessa bilar kan ha släppt ut så mycket som en miljon ton avgaser per år i form av kvävemonoxider och -dioxider (så kallade kväveoxider, NOx).

Det är Miljöskyddsmyndigheten i USA som har avslöjat att bilmodeller med motormodellen EA 189, en dieselmotor, har utrustats med ett system som minskar utsläppen under miljötester, men som sedan återställer motorn till att vara så ”effektiv” som möjlig. Det innebär att alla tankar om miljön slängs ut genom dörren. 

482 000 bilar från Volkswagen (VW) och Audi har nu återkallats i USA efter avslöjandet, och chefen för VW-koncernen, Martin Winterkorn, har avgått ”för företagets bästa”, tillsammans med en rad andra VW-toppar. Han hävdar också att han inget visste om avgasfusket, trots att rapporter har kommit som visar att Volkswagenkoncernen varnades av tekniker redan för fyra år sedan om att de sysslade med kriminella avgasmanipulationer, utan att någon reagerade. Den tyska tidningen Bild uppger att VW blev varnade redan för åtta år sedan.

Trots det kan Winterkorn räkna med ett avgångsvederlag på otroliga en halv miljard kronor. Det vore ju synd om det gick någon nöd på de ansvariga för ett av de största utsläppsfusken i modern tid.

Om VW:s bilar hade mött Miljöskyddsmyndighetens krav skulle de i USA ha släppt ut 1 039 ton kväveoxider totalt per år, men att det på grund av det omfattande fusket snarare handlar om mellan 10 000 och 41 500 ton per år.

Den brittiska tidningen The Guardian rapporterar den 23 september om att hela 11 miljoner bilar världen runt kan ha utrustats med fusksystemet, och enligt Transportstyrelsen kan det finnas sammanlagt 61 686 VW-bilar i Sverige som har detta system utrustat. Samtidigt har åtminstone 2,1 miljoner Audibilar utrustats med samma fusksystem, varav 70 000 kan finnas i Sverige.

Det innebär att utsläppen totalt från dessa över 13 miljoner bilar kan uppgå till mer än otroliga 1 miljon ton kväveoxider varje år, alltså över 40 gånger mer än utsläppsgränsen för nya bilmodeller i USA. Det kan jämföras med att Västeuropas största kraftverk, Drax i Storbritannien, släpper ut 39 000 ton kväveoxider varje år.

Undersökningar har påbörjats för att ta reda på huruvida fler bilmodeller från VW och Audi har fuskat. Hittills har det framkommit att även två av VW:s dotterbolag, Skoda och Seat, har utrustats med system som ska dölja utsläpp av kväveoxider. 

Men frågan är också hur långt fusket har gått och hur utbrett det är? Hur många fler biltillverkare fuskar med utsläppen? Hur många fler företag generellt fuskar med utsläppsvärden och manipulerar siffror för att nå särskilt utsatta gränsvärden – för att sedan totalt strunta i klimatet och de miljökonsekvenser som utsläppen innebär?

En undersökning av miljöorganisationen ICCT visar exempelvis att det finns ett väldigt stort gap mellan nya personbilars uppgivna bränsleförbrukning och dess verkliga förbrukning. År 2000 var skillnaden dem emellan 8 procent, medan siffran år 2013 var hela 38 procent.

– Det beror på att det finns så mycket pengar att tjäna på att leverera låga siffror och alla tillverkare i Europa har ett miljömål uppsatt, säger Alrik Söderlind, chefredaktör för Auto Motor och Sport, till SVT den 26 september.

Det största fusket vad gäller bränsleförbrukning står miljöbilar för, då bilar klassas som miljöbilar utifrån tillverkarens uppgifter. Det innebär att de felaktigt klarar sig under utsläppsgränser och därmed släpper ut mer koldioxid än vad som uppges.

Företag som producerar vägfordon är inom EU drivna av lagstiftning angående nya utsläppsnivåer, vilket innebär att motorerna måste se till att släppa ut mindre avgaser. Euro 6 heter den senaste utsläpps­normen, som bland annat ska se till att minska tunga lastbilars utsläpp av kväveoxider och partiklar. 

Dock finns det en utbredd marknad på framförallt internet, där man kan köpa olika system som sätter det så kallade adbluesystemet ur drift. Adblue är en vätska som används för att minska utsläppen av kväveoxider och något som alla lastbilar över 16 ton måste tankas med för att klara Euro 6:s gränsvärden. 

Det finns inga rapporter om hur många företag eller privatpersoner som använder sig av de systemen, men det är ingen vågad gissning att de system som slår ut adbluesystemen är vida använt, eftersom det innebär att motorernas effektivitet kan öka. Det leder till kortare transporttider – och tid är som bekant pengar, i alla fall inom kapitalismen.

Det finns också olika motorstyrningsprogram till salu på internet som kan ”optimera motorn”, det vill säga få ut mer kraft och effekt ur lastbilar och få en bättre bränsleekonomi. Det innebär i sin tur att utsläppsmålen inte nås. Utsläppsfusk upptäcks heller inte vid bilbesiktningar, uppger Morgan Isacsson, expert hos Bilprovningen, till DN den 24 september.

Kväveoxider bidrar tillsammans med svaveloxid till försurning och övergödning av skog, sjöar och mark, enligt Naturvårdsverket. Kväveoxid är också ett av de ämnen som finns vid bildningen av marknära ozon (smog), vilket har stora negativa effekter på hälsa och miljö, samt är en växthusgas.

Det skandalartade miljöfusket från Volkswagen och vem vet hur många fler företag understryker hur bankrutt det kapitalistiska systemet och den fria marknaden är. När marknaden och jakten på ökade profiter får styra fritt offras såväl människans behov som miljöns, klimatets och djurrikets framtid på vinstintressets altare. 

Därför är det brådskande att en klimatrörelse som verkligen utmanar roten till klimatförändringarna och privata företags miljöfusk – kapitalismen – byggs upp. Särskilt viktigt blir det att organisera kampen och avslöja etablissemangets hyckleri inför december månads klimattoppmöte i Paris, COP21. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!