Försvagad välfärd – fler får försörjningsstöd

2014-09-25 13:59:14

foto: Henrik Ström / Flickr CC
Vissa lågavlönade heltidsarbetare tjänar såpass lite att de tvingas söka försörjningsstöd.

Akademikerförbundet SSR:s nya rapport visar att allt fler är beroende av försörjningsstöd. En ökande andel får det av andra skäl än det ursprungliga syftet med försörjningsstödet, däribland många lågavlönade heltidsarbetande och sjuka som utförsäkrats.

Antalet försörjningsstödstagare har ökat med 2 853 personer mellan 2012 och 2013. Andelen som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet har ökat med 5,6 procent (6 532 personer), till hela 48 procent, under samma tidsperiod.
Intentionen med försörjningsstödet (tidigare socialbidraget) är att det ska vara en sista tillfällig livlina för den som inte klarar sin försörjning. Sex av sju, ungefär 200 000 personer, tvingas att leva på försörjningsstödet av ”fel” anledning. Hit räknas bland andra arbetslösa som inte får a-kassa, deltidsarbetande som inte får en tillräcklig inkomst, heltidsarbetande med för låg lön eller försenad löneutbetalning och sjuka som utförsäkrats.

Rapporten konstaterar att den negativa utvecklingen beror på en för svag generell välfärd, ”att a-kassan, sjukförsäkringen, sjuk- eller aktivitetsersättningen och föräldraförsäkringen är otillräcklig för individen eller familjen att klara sig på”. Socialförsäkringarna har urholkats, vilket har resulterat i att 6 600 personer (11 procent) fler är beroende av försörjningsstödet på grund av en försvagad välfärd (totalt 68 237 personer).
Alliansregeringen är högst ansvarig för att de medvetet har försämrat de sociala trygghetssystemen och tvingat allt fler att leva på minimala ersättningar via försörjningsstödet. Direkt efter att Reinfeldts regering tillträdde attackerades a-kassan och reglerna för sjukförsäkringen stramades åt.
Arbetsgivarnas offensiv mot löntagarna har pressat ner reallönerna inom flera branscher och har tillsammans med kommun- och landstingspolitikernas högerpolitik ökat andelen ofrivilliga deltidstjänster som inte går att försörja sig på.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kräver ett återställande av arbetslöshetsförsäkringen till 90 procent av arbetsinkomsten och en höjning av taket samt en återställning av sjukförsäkringen och ett stopp för utförsäkringarna.
RS kämpar för trygga jobb, högre löner i lågavlönade branscher och rätt till heltid för att garantera rätten till en trygg inkomst som går att leva på för alla. ■