Guatemala: Ríos Montt dömd för folkmord

2013-05-22 12:27:30
Efraín Ríos Montt, diktator i Guatemala under åren 1982-1983, har nyligen dömts för folkmord på landets urinvånare, mayafolket. Han ska ha dödat över 1 700 personer, med stöd från USA:s president Reagan som sa att Ríos Montt ”vill ­förbättra livskvalitén för alla guatemalaner och främja social rättvisa”.
Guatemalas nuvarande president Otto Perez har sagt att det inte har ägt rum något folkmord och att rättegången bara ”stör landets frid”.
Louise Strömbäck