Strejka för klimatet den 15 mars

av Robert Bielecki & Lars Bjersing

Världen runt kommer strejker för klimatet att genomföras den 15 mars, en rörelse som förtjänar allt stöd (foto: David Holt, Flickr CC).

Den 15 mars har potentialen att bli en historisk dag för kampen mot klimatförändringarna och global uppvärmning. Då går elever ut i en internationell strejk i över 1 659 platser i åtminstone 105 länder (torsdag morgon) – en siffra som bara stiger.

Hamnarbetarstrejken slut – seger för fackföreningsrörelsen

av Offensivs reportrar

Henrik Collvin i mitten, ordförande avd 30 i Malmö, tackar för allt stöd – enighet ger seger! Nästa steg är att stoppa antistrejklagen (foto: Anders Wemmert).

Svenska Hamnarbetarförbundets strejk och kamp för rätten till kollektivavtal ledde till seger efter några veckors punktstrejker och hot om total strejk i hamnarna.

Dödsolyckor på jobbet ökar igen

av Raymond Stokki

Säkerheten på arbetet får stryka på foten när nyliberal politik står på agendan (foto: Mia Åkerström).

De senaste åren har antalet dödsolyckor i arbetet ökat i Sverige i takt med politiska attacker på arbetares rättigheter. Osäkra anställningar staplas likt underentreprenörer samtidigt som girighet ökar arbetsbördan och försämrar arbetsmiljön.

8:e mars runt om i landet

av Offensivs reportrar

Rättvisepartiet Socialisterna hade en livlig avdelning i 8 marskommitténs tåg i Stockholm (foto: Natalia Medina).

I hela landet samlades tusentals för att demonstrera på Internationella kvinnodagen 8 mars.

Kampen för klimatet kräver socialism

av Arne Johansson

Fler och fler tar till gatorna i protest mot makthavarnas handfallenhet inför klimatfrågan (foto: Liesbeth).

Den svenska så kallade rödgröna regeringen har ofta berömt sig för att vara världsledande i kampen för klimatet, men tvingas nu åse hur kurvorna för utsläpp av koldioxid åter pekar uppåt. Så steg trots alla larmrapporter från forskarna återigen de totala utsläppen från vägtrafiken med tre procent, en acceleration med ytterligare 0,5 procent jämfört med förra året. Huvudorsaken är ett kapitalistiskt ekonomiskt system, där miljökraven systematiskt får vika undan för kapitalintressena.

Sudan, Algeriet – en ny arabisk vår?

av Per Olsson

Massprotesterna i Sudan och Algeriet är på god väg att störta ländernas diktatorer, likt flera länder gjorde under den arabiska våren 2011 (foto: Socialist Alternative Sudan).

Trots undantagstillståndet fortsätter kampen för att avsätta Sudans diktator al-Bashir. Samtidigt har hundratusentals gått ut på gatorna i Algeriet för att få bort den maktfullkomliga och korrupta regimen. Kampen i dessa två länder samt folkliga demonstrationer i andra länder i Mellanöstern och Nordafrika reser frågan: har en ny arabisk vår inletts?

Arbetare i Argentina bildar kooperativ för att rädda jobb

av Lars Bjersing

Arbetarna i Argentina tar över fabrikerna för att rädda jobben (foto: Berta Alarcón).

Under 1990-talet var Argentina ett land i omformning. Carlos Menem (peronist) satt vid makten mellan 1989-1999. Nyliberala tankar slog igenom i politiken. Många människor blev av med sina jobb. På en del arbetsplatser började arbetare att testa en ny väg: att ta över produktionen för att rädda jobben. 

Långt kvar till jämställdhet

av Liv Shange Moyo

Det råder ett massivt lönegap mellan klasser och kön (foto: Mikael Gustavsen, Arbetsmiljöverket).

LO:s årliga jämställdhetsbarometer visar att lönegapet skapat av klass och kön fortfarande är massivt: den faktiska snittlönen för arbetarkvinnor är inte ens hälften av den faktiska snittlönen för tjänstemän.

Svar till Aftonbladets Eva Franchell: Varför inte stödja de som faktiskt kämpar?

av Katja Raetz

På självaste kvinnodagen den 8 mars ansåg Eva Franchell och Aftonbladets ledarsida att tillfället nu är rätt för en attack på Hamnarbetarförbundet. Hon menar att hamnarbetarna borde dela med sig och hennes slutsats är att det bland annat är hamnarbetarnas fel att undersköterskor tjänar för lite.