Vården

RS i valet: Rusta upp äldreomsorgen

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

När Rättvisepartiet Socialisterna deltog i PRO:s debatt om äldrefrågor blev skillnaden mellan oss och de andra partierna uppenbar. Både den nuvarande kommunledningen (s,v och mp) och högeralliansen lovade guld och gröna skogar till de äldre.

”1 000 nya vårdanställda”

Publicerad av Ingrid Eriksson (författare)

I mitten av juli blev överbeläggningarna akuta vid universitetssjukhuset i Umeå. Drygt 500 patienter hade 466 vårdplatser att dela på. Det innebar bland annat fler ”satellitpatienter”, d v s patienter som ligger på andra avdelningar än de där de egentligen borde vårdas.

Börshajar vädrar profiter i Stockholms vård

Publicerad av Arne Johansson (författare)

I årets val lovar s, v och mp i Stockholms landsting ökad tillgänglighet och trygghet i vården. Men samma partier har krattat manegen för moderater och vårdkapitalister med stora nedskärningar i akutsjukvården. Resultatet är dödliga kötider, en huvudlös fusion av storsjukhusen Karolinska i Solna och Huddinge med hårda besparingar och en ”prioritering” av närsjukvården, utan att ge den de resurser som krävs.

Rusta upp äldreomsorgen

Publicerad av Ingrid Eriksson (författare)

”Hel, ren, torr och mätt, det är vad vi får begränsa oss till”. Så beskrev en anställd inom äldreomsorgen i Umeå situationen på hennes arbetsplats, när vi gjorde ett besök. Hennes beskrivning är inte unik.

”Billigare färdtjänst”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Torsdag den 24 augusti inbjöd Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO, till debatt i Luleå om situationen för funktionshindrade. Medan sossarna gömde sig bakom att huvudproblemet var attityderna mot funktionshindrade visade Rättvisepartiet Socialisterna på behovet av en satsning på offentliga sektorn, för trygghet, jobb och tillgänglighet.

”Inget annat än en social skandal”

Publicerad av Åsa W Karlsson (författare)

Jag kommer aldrig att glömma hur förnedrad jag kände mig när jag helt utmatttad och förtvivlad började gråta mitt i ett samtal med en tjänsteman på Försäkringskassan när hon meddelat mig att ersättningen för att vara hemma med barn skurits ned till 75 procent, av en deltidslön som vårdbiträde i hemtjänst. Hon sa helt oförstående: Men det är ju bara några hundralappar, det kan väl inte göra så mycket?

100 nya tjänster inom äldreomsorgen

Publicerad av Ingrid Eriksson (författare)

Äldreomsorgen i Umeå har som i många andra kommuner drabbats hårt av nedskärningar under de senaste åren. Både inom hemtjänst och på särskilda boenden (sjukhem med mera) har arbetsbördan ökat.

Hemtjänstpersonal på undantag

Publicerad av

Varför är det så tyst om äldreomsorgen? Trots överskott, högkonjuktur och äldreomsorgens omfång så genomförs inga satsningar. Så sent som förra året infördes en striktare biståndsbedömning i Skarpnäck i Stockholm. ”Vi var för generösa förut”, säger äldreomsorgschef Siv Wreiber. ”Vi får ofta stressa och höra att det är lönekostnaderna som måste hållas nere, att vi överskrider dem allt för mycket”, svarar vårdbiträdet Elin Olofsson.

Göteborg: Nya sparpaket i vården

Publicerad av

Sparkraven på Göteborgs sjukvård verkar aldrig ta slut. Nu ska ytterligare 34 miljoner sparas. Redan idag är situationen katastrofal men primärvårdchefen Bo Ragmar (s) fortsätter att med skalpell skära bort den lilla vård som finns kvar.

Nattpersonal på Karolinska i Huddinge fruktar treskift

Publicerad av

På Karolinska universitetssjukhuset (sammanslagna Karolinska i Solna och Huddinge sjukhus) i Stockholm försöker arbetsgivaren kringgå landstingspolitikernas beslut om att sänka arbetstiden för nattpersonalen med två timmar i veckan. Dels genom att försöka införa treskift och dels genom att vilja undanta avdelningar som har så kallat poängsystem.