Världsekonomin

Rädda välfärden – förstatliga bankerna och bilindustrin

Publicerad av

Krisen för de svenska bankerna till följd av Swedbanks och SEB:s svindlande affärer i Baltikum tillspetsas. När Lettland nu står på statsbankruttens rand och en devalvering rycker allt närmare i alla de baltiska stater­na kommer kreditförlusterna att explodera i de svenska bankerna.

EU-ländernas kris fördjupas

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den historiska ekonomiska världskrisen slår allt hårdare i Europa. De baltiska staterna och Ukraina är nära bankrutt. Arbetslösheten har redan tre- och fyrdubblats i flera länder.

Ljus som snabbt släcks

Publicerad av

Det finns ljus i mörkret. Så löd budskapet från Ben Bernanke, chefen för den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, för några veckor se­dan. Detta budskap har sedan upprepats av många beslutsfattare och ekonomiska kommentatorer världen över.

Kamp för socialism – sparka direktörerna

Publicerad av

 (photo: )

Kapitalismens bankrutt märks i en oemotsvarad global slakt på jobb och välfärd.

Stora siffror – lite innehåll

Publicerad av

Det korta G20-mötet i London slutade i en rad nya löften och ett uttalande om framtida regleringar av finanssektorn. Utöver detta lovade de kapitalistiska länderna att samordna sina kris­insatser och undvika protektionistiska åtgärder. Ett liknande löfte gavs ock­så vid det förra G20-mötet i november i fjol, men efter det mötet har 17 av G20-länderna infört protektionistis­ka åtgärder för att skydda sina ekonomier enligt Världsbanken.

Kan Keynes och ”New Deal” rädda kapitalismen?

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den globala kapitalistiska krisen är den djupaste på 70 år. Världshandelsorganisationen WTO tror att världshandeln krymper med 13 procent i år. Massiv stimulanspolitik, keynesianism, förespråkas av många ekonomer. Efter toppmötet i London den 3-4 april skrev den svenska banken SEB att ”G20 ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet”. Men finns det en kapitalistisk lösning på krisen? Hur har det kapitalistiska systemet tagit sig ur tidigare kriser?

G20-mötet: Stora siffror – lite innehåll

Publicerad av

Förstatliga bankerna

Publicerad av

I helgen tog den svenska bankkrisen en ny vändning efter att Sparbankstiftelsernas förvaltningsbolag kollapsat som en följd av Swedbanksaktiens kursras. ”Vi har inga pengar kvar. Vi måste avvecklas”, sa Ingvar Melin, vice ordförande i Sparbankssstiftelserna Förvaltningsbolag, till pressen när kollapsen var ett faktum. När kassan var tom fanns heller ingen möjlighet för Sparbanksstiftelserna att betala tillbaka panten, i form av aktier i Swedbank, för de lån man tagit.

Krugman om depressionsekonomins orsaker

Publicerad av Per Olsson (författare)

Ekonomen och nobelpristagaren Paul Krugmans senas­te bok Krisen: orsaker, verkan har blivit en bästsäljare. Krugmans budskap om att det är den oreglerade marknaden, främst det han kallar den finansiella globalisering­en, och maktelitens nyliberalism som bär huvudansvaret för krisen faller i god jord. Till skillnad från många an­dra ekonomer varnade Krugman tidigt för en växande bostadsbubbla i USA som med nödvändighet skulle spricka.

”Vi famlar i mörkret”

Publicerad av

”Vi famlar i mörkret, när vi letar efter en väg ut ur krisen”, förklarade den före detta svenska finansministern Al­lan Larsson när han deltog som ”expert” på ett av de många krismöten som EU anordnat i år. ”Den gemenskap som stegvis byggts upp under 50 år har börjat knaka i fogarna. Utan förstärkt genuin politisk vilja att hålla samman kan den djupa och sannolikt mycket långvari­ga ekonomiska nedgången utlösa ett fatalt europeiskt sönderfall”, larmade Svenska Dagbladets kolumnist Rolf Gustavsson i söndags.