HBTQ

Kyss mig – äntligen en uppföljare till Fucking Åmål

Publicerad av Sanna Tefke (författare)

De senaste åren har det blivit allt vanligare att skildra kärlek mellan män i svensk film, som i filmerna Patrik 1,5 och 4 år till. Men på den lesbiska halvan har det sett mörkt ut i tretton år ända sedan Elin och Agnes äntrade scenen och slog ned som ett bombnedslag i flatvärlden, tills nu.

Hotas av utvisning till homofobins Vitryssland

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Rättvisepartiet Socialisterna har sedan i våras kämpat tillsammans med paret Karina Kaliadkas och Irina Artemjeva för deras rätt till asyl. Offensiv har tidigare rapporterat om Karina och Irinas situation. Paret kommer ursprungligen från Vitryssland men tvingades att fly till Sverige.

Det bortglömda våldet

Publicerad av Sara Lindelöf (författare)

Våld i samkönade relationer tas inte på allvar och osynliggörs i samhället idag, trots att våld är lika vanligt i samkönade som olikkönade relationer. Det finns en stark ovilja från dem som utsätts för detta att anmäla till myndigheter, då de ofta blir dåligt bemötta av dem som egentligen ska ge dem hjälp.

Röd flagg för rasistiska Patriotiska Studentförbundet i Göteborg

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Patriotiska Studentförbundet, som sköter all kommunal flaggning i Göteborg när övrig kommunalanställd personal är ledig, uttalade sig den 11 juli till Göteborgs-Posten på ett extremt fördomsfullt och hatiskt sätt mot en mängd grupper, främst hbtq-rörelsen och hbtq-festivalen, som det kallar för ”homosex-festivalen”.

Självmord vanligare bland hbt-personer

Publicerad av Josephine Landström (författare)

”Det har visats i flera studier att hbt-personer löper större risk att insjukna i depression, få missbruksproblem, utveckla självskadebeteende och att göra självmordsförsök än heterosexuella personer. Sannolikt är frekvensen självmord också större bland hbt-personer, men då en persons sexuella läggning inte noteras i en dödsattest har det inte varit möjligt att fastställa.”

Sexualkunskapen i skolorna försummas

Publicerad av Hugo Witting (författare)

Svensk sexualkunskap i skolan har alltid varit extremt begränsad. Flera elever får inte ens sex- och samlevandsundervisning förrän på högstadiet. Inte ens då garanteras en riktig undervisning för eleverna, då kvalitet och kvantitet inte bara skiljer sig mellan skolor utan också mellan lärare.

KD fortsatt för tvångssterilisering

Publicerad av Sanna Tefke (författare)

Tvångssteriliseringar ses idag som ett brott mot mänskliga rättigheter men användes relativt flitigt i Sverige mellan 1934-1975. Då var syftena bl a att bevara rashygienen, kontrollera asociala och ekonomiska skäl.

Global kamp mot homofobi

Publicerad av Karin Wallmark (författare)

På CWI:s (RS international) europeiska sommarskola, som hölls i Belgien förra veckan, utbyttes många värdefulla erfarenheter sektioner emellan. Bland annat diskuterades kampen mot homofobin. I takt med att högerpartier attackerar välfärden för miljoner arbetare kan rasistiska partier vinna mark genom att ställa olika grupper i samhället mot varandra, istället för att alla skikt i samhället gemensamt kämpar mot kapitalisterna och för ett annat och rättvisare system. Det är därför viktigt att ena arbetare över nationsgränser för en gemensam kamp mot högerpolitiken.

Steg framåt, men mycket återstår

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Hbt-rörelsen i Brasilien tog ett stort steg framåt när Högsta domstolen i maj legaliserade rätten till registrerat partnerskap för samkönade par. Men än är det en lång väg kvar att gå. Offensiv har träffat Marcus Kollbrunner, aktiv i Liberdade, Socialismo e Revolução; CWI i Brasilien.

Hur besvara den högerextrema terrorn?

Publicerad av

Högerextremisten Anders Behring Breiviks massaker på Utøya är unik i sin grymhet. Hans terrrordåd dödade 77 personer. Sexton är allvarligt skadade.