Militärisering

Försvarsuppgörelsen – nytt steg in i Nato

Publicerad av Per Olsson (författare)

Etablissemangets partier budade över varandra vad gäller ekonomiska anslag till försvaret. Uppgörelsen blev tillslut ett närmande mot ytterligare militär upptrappning och Natomedlemskap. (photo: )

Etablissemangets partier budade över varandra vad gäller ekonomiska anslag till försvaret. Uppgörelsen blev tillslut ett närmande mot ytterligare militär upptrappning och Natomedlemskap.

Anslagen till försvarsmakten höjs med dryga tio miljarder kronor från år 2016 fram till år 2020. Det är innebörden av försvarsuppgörelse som S-MP-regeringen har slutit med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Dessutom tillsätts en utredning om den svenska militärens internationella samarbeten, som bara är en modifierad version av den Natoutredning som Allianspartierna länge har krävt.

Militarismen i förarsätet

Publicerad av

 (photo: Chris / Flickr CC)

Det sker en farligt tilltagande militarisering av Östersjöområdet. Sverige, som formellt inte är med i Nato, deltar aktivt i Natos militära uppladdning.

Miljarder till militär upprustning från ”tomma lador”

Publicerad av Per Olsson (författare)

S-MP-regeringen vill spendera ytterligare 6,2 miljarder kronor på militären. Men det kan bli mer eftersom regeringen tävlar med Alliansen om vem som är beredd att ge mest till militären.

Nej till Nato:s krigsövning

Publicerad av Raymond Ohlson (författare)

 (photo: )

I maj och i juni kommer en stor flygövning att genomföras i Norrbotten och Västerbotten. Totalt deltar åtta länder i krigsövningen som sammanfaller med en ökad imperialistisk hets kopplad till Ukrainakrisen.

Militär blir polis – ekot av Ådalen

Publicerad av Per Olsson (författare)

Den nya lagtolkningen innebär att militära styrkor kan sättas in i ett läge när Sverige präglas av masskamp och revoltstämningar, vilket är ett medel för makthavarna att kunna sitta kvar vid makten. Bilden visar hur svensk militär tränar på att upplösa fo (photo: )

Den nya lagtolkningen innebär att militära styrkor kan sättas in i ett läge när Sverige präglas av masskamp och revoltstämningar, vilket är ett medel för makthavarna att kunna sitta kvar vid makten. Bilden visar hur svensk militär tränar på att upplösa fo

Sedan den 1 februari i år kan militär kallas in av polis vid kriser och terrorsituationer. Det gör att det snart inte är långt borta innan militär, precis som i Frankrike och Belgien, patrullerar på gatorna i Sverige.

Diktaturens kreatur

Publicerad av Per Olsson (författare)

Nej till Nato-medlemskap

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

Bara några veckor efter Decemberöverenskommelsens utfästelser om fortsatta blocköverskridande överenskommelser vad gäller försvars- och säkerhetspolitik blåser det upp till strid i Nato-frågan.

Genuin massrörelse bästa försvar

Publicerad av

Det bästa försvaret är att förstärka, radikalisera, förnya och förena de gryende rörelserna underifrån. (photo: )

Det bästa försvaret är att förstärka, radikalisera, förnya och förena de gryende rörelserna underifrån.

Rädslan är stor för fler attentat. Även deras egna uppgifter tyder på att de tre dödade terroristerna har haft band till al-Qaida respektive Islamiska staten (IS). Om de tre sedan agerat på eget initiativ eller som del i en större komplott är oklart.

Jagar ubåtar och Nato-medlemskap

Publicerad av

Efter en resultatlös ubåtsjakt till en kostnad på minst 20 miljoner kronor hävdar nu försvarsmakten och regeringen att bevisen är ”solklara”; en utländsk miniubåt befann sig i Stockholms skärgård i oktober.

Ingen ubåt hittad, men militären får mer pengar

Publicerad av Per Olsson (författare)

Jakten på den mystiska ubåten har gått på grund. (photo: )

Jakten på den mystiska ubåten har gått på grund.

Efter den kanske största svenska militära insatsen i Östersjön någonsin meddelade Försvarsledningen den 24 oktober att den veckolånga ubåtsoperationen i Stockholms skärgård har avslutats.