Världsekonomin

EU och IMF tar strypgrepp

Publicerad av

Efter dagar av snabbt fördjupad kris som riskerade att leda till en ny global finanskris beslutade EU:s finansministrar i söndags att lansera ett gigantiskt räddningspaket för att om möjligt hejda raset och undvika statsbankrutter samt köpa sig tid. Tillsammans med Internationella valutafonden är EU och Europeiska centralbanken beredda att ge stöd och lånegarantier på motsvarande 750 miljarder euro, men för att få ta del av stödpaketet måste länderna genomföra ännu mer dramatiska nedskärningar än de redan beslutade. Fler euroländer kan därför stå inför en grekisk utveckling – av stegrad masskamp mot stålbaden.

Grekland: Kampen måste fortsätta och trappas upp!

Publicerad av

I onsdags förra veckan deltog arbetare i hela Grekland i en stor generalstrejk i ilsken opposition mot ett nytt ”åtstramningspaket”. Strejken drabbade både den offentliga och privata sektorns alla de­lar och lamslog flygplatser, hamnar och stoppade all kollektivtrafik. I Aten demonstrerade över 200 000, troligen 300 000, i den största fackliga protesten någonsin.

Eurokris och storstrejker – EU i gungning

Publicerad av Per Olsson (författare)

När EU:s finansminister på nytt höll toppmöte i början av veckan var det mot bakgrund av att EU och EMU (Ekonomiska och Monetära Unionen) med den gemensamma valutan, euro, som används i 16 länder (eurozonen) befinner sig i sin djupaste kris någonsin. Ekonomiskt brottas EU i allmänhet och eurozonen i synnerhet med stagnerad produktion, växande skuldberg och massarbetslöshet. Politiskt utmanas EU-pamparna av strejker och andra massprotester. Minst 79 miljoner människor (17 procent) inom EU lever under eller på gränsen till fattigdom.

Protestvåg mot stålbad i Sydeuropa

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

”Marknaden ylar efter blod – Portugal och Spanien är de nya måltavlorna”, skriver ekonomiinstitutet Capital Economics. Förra torsdagen inleddes kraftiga börsfall i Grekland, Spanien och Portugal. Under hela januari har den finansiella oron ökat när det blivit allt tydligare i vilket skick ekonomin är i staterna i södra Europa. Finansmarknadens och EU:s krav har mötts av nedskärningspaket från regeringarna och växande protester underifrån.

Kapitalismens alla springnotor

Publicerad av Per Olsson (författare)

”Ända sedan jag arbetade med och mycket i Latinamerika har jag hyst ett smått masochistisk dragning till finanskriser”, skriver nationalekonomen och skribenten Stefan de Vylder i inledningen till sin nya bok Världens springnota och vägen framåt. Boken handlar alltså om finanskriser i allmänhet och den senaste krisen i synnerhet.

Grekland på väg mot kollaps

Publicerad av Per Olsson (författare)

När EU:s finansministrar möts i veckan kommer krisen i Grekland att stå högst på dagordningen. Precis som i fallet med Lettland innan kräver EU, Internationella valutafonden (IMF) och det globala finanskapitalet att den grekiska regeringen genomför drastiska nedskärningar och sänker arbetarnas löner. Grekland är dessutom under stark press från eurozonens övriga regeringar.

Island i uppror mot återbetalningskrav

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Det massiva motståndet mot att betala motsvarande 140 000 kronor per invånare till Storbritannien och Nederländerna har lett till en ny politisk kris på Island. Det blir nu folkomröstning om bankavtalet den 20 februari. Skrämselkampanjen och utpressningen från de kapitalistiska stormakterna har re­dan inletts.

”Det stora bankrånet”

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Eftersom tv-nyheterna alltid berättar hur det går med aktierna på börsen är det lätt att tro på myten om att ”alla” tjänar på aktier. Men i själva verket handlar det om propaganda för ökade orättvisor. Här är fakta: År 1995 var den sammanlagda vinsten på ak­tie- och fastighetsförsäljning i Sverige 15 miljarder kronor. År 2007 hade denna vinst 13-dubblats till 200 miljarder kronor. Av dessa gick 198 miljarder kronor till den rikaste tiondelen av befolkningen.

Bankerna plundrar kunderna

Publicerad av Per Olsson (författare)

Bankerna fortsätter att tjäna mer och mer på sin utlåning i Sverige. Genom dyrare krediter här hemma försöker bankerna kompensera för stigande kreditförluster i exempelvis Baltikum och Ukraina.

1,2 miljarder människor i världen lever i svält

Publicerad av Per Olsson (författare)

Drygt 1,2 miljarder människor tvingas nu leva i kronisk undernäring och extrem fattigdom. Det är fler än någonsin tidigare.