Vård och omsorg

Berlin: Strejk på Europas största universitetssjukhus

Publicerad av

De anställda på Europas största universitetssjukhus, Charité i Berlin med om­kring 13 000 anställda, är less på låga löner och dåliga arbetsvillkor. Sedan i förra veckan har de strejkat, med en tidsobegränsad total strejk för kravet på en lönehöjning med 300 euro i månaden – ett krav som är värt att kämpa för.

Barnmorskor i Borås: ”Vi kan inte dela på oss!”

Publicerad av

Den medicinska säkerheten och personalens hälsa är ho­tad på grund av personalbristen i Borås. Det är barnmorskorna själva som slår larm i media eftersom ständiga påpekanden till chefer möts av nonchalans.

Vem vinner på att hemtjänst säljs ut?

Publicerad av Sanna Tefke (författare)

I snart tio år har Stockholm haft kundval inom hemtjänsten. Från styrande politikerhåll hörs nästan bara lovord om hur konkurrensen från privata vårdbolag ökar kvaliteten, medan det från personal, fack, brukar- och anhörighåll kommer rapport efter rapport om arbetsvillkor, brister i omsorgen och de otroliga vinsterna som plock­as ut på skattebetalarnas bekostnad.

Dags för vårduppror

Publicerad av Klara Mäkitalo (författare)

Vården i Uddevalla har de senaste åren drabbats hårt av den borgerliga politik som förts i regionen av främst Socialdemokraterna. I och med ”omstruktureringen” av vården står Uddevalla och norra Bohuslän utan akutsjukvård medan det slås larm veckovis om patienter som fått vänta både 10 och 20 timmar i akuten på NÄL i Trollhättan.

Rädda Skene lasarett

Publicerad av Erkki Kuningas (författare)

En röst på Rättvisepartiet Socialisterna är en röst för en annan sjukvårdspolitik.

Husby vårdcentral tillbaka – i landstingsdriven form!

Publicerad av

Manifestation av Nätverket Järvas framtid en timme innan stängningen av Husby vårdcentral.

Vredens dag kom till Husby

Publicerad av

Det var omkring 500 personer som under lördagen deltog i manifestationen på torget i Husby. ”Riv upp beslutet om nedläggningen av vårdcentralen!” var huvudparollen, men det övergripande syftet var att protestera mot hur Husby och andra Järvaförorter som Rinkeby och Tensta nu har berövats nästan all offentlig service. Tal och musik avlöste var­andra under de fyra blåsiga timmarna.

Haninge: Nya privatiseringar inom vård och omsorg

Publicerad av Mattias Bernhardsson (författare)

Nyligen invigdes Haninges första ”entreprenad” inom daglig verksamhet – privatisering av social omsorg. Moderaterna applåderade vårdföretaget Carema Care som vann upphandlingen, det vill säga erbjöd sig att driva verksamheten till lägst kostnad.

Vårdavtal på G?

Publicerad av Per Johansson (författare)

Nu ser det ut som om vi när som helst kan ha ett avtal för Vårdförbundets medlemmar och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vårdförbundets Kerstin Persson säger att det finns ett förslag som de håller på att förankra i organisationen. Redan förra veckan sa hon att SKL förhandlat färdigt och att det nu bara handlar om ”vissa små ändringar”.

Norrbotten: Måste vården centraliseras?

Publicerad av

Enligt Långtidsutredning från 2008 förväntas befolkningen i Norrbotten minska med 700 invånare per år fram till 2030. Småkommuner kan förlora halva sin befolkning medan Luleå och andra regioncentra i Norrland växer.